Aktuellt

Delat ansvar för en positiv utveckling i Medelhavsområdet tema på möte i Marocko

Publicerad: 26 maj 2016 klockan 09.54

Den 28-29 maj håller den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM, sin årliga session i Tanger, Marocko. Från Sverige deltar ledamöterna Olle Thorell (S), ordförande för riksdagens delegation, och Amir Adan (M). Fokus för mötet är vikten av gemensamt ansvar för framtiden för Europa- och Medelhavsområdet.

Från svensk sida kommer flyktingkrisen och nödvändigheten av delat ansvar att lyftas i ett anförande. Vid mötet i Marocko kommer församlingen även att anta ett antal rådgivande resolutioner. Mycket av arbetet sker inom de fem utskotten som är organiserade utifrån följande teman: politisk dialog och säkerhetspolitik, ekonomiskt och finansiellt samarbete, energi och miljö, kulturellt och socialt utbyte och kvinnors rättigheter.

De svenska riksdagsledamöterna Olle Thorell (S) och Amir Adan (M)kommer också att besöka huvudstaden Rabat för möten som anordnas av svenska ambassaden. Möten vid bland annat marockanska utrikesdepartementet, det nationella rådet för mänskliga rättigheter och med den parlamentariska vängruppen Marocko-Sverige står på programmet. Ledamöterna ska också besöka Mohammed VI-institutet där imamer utbildas.

Fred, stabilitet och välstånd centrala frågor för PA-UfM

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM, är en mötesplats för parlamentariker från EU och Medelhavsländerna. Församlingen har 280 ledamöter och dess arbete ska öka förståelsen och samhörigheten mellan de länder som deltar. Målet är att skapa ett gemensamt område runt Medelhavet med fred och stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor, baserat på grundläggande principer som respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

Kontaktperson för media

Anette Nilsson, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 072-706 57 82, e-post anette.nilsson@riksdagen.se