Aktuellt

Talmannen deltog i EU:s talmanskonferens

Publicerad: 25 maj 2016 klockan 10.49

Uppdaterad: 25 maj 2016 klockan 12.18

Talman Urban Ahlin deltog i den årliga konferensen för talmän i EU-ländernas parlament. Den ägde rum i Luxemburg 22–24 maj.

Deltagarna vid EU-talmanskonferensen i Luxemburg

Talmannen och övriga deltagare vid EU:s talmanskonferens i Luxemburg. Foto: Deputerandekammaren Luxemburg

 

Den 22-24 maj träffade talman Urban Ahlin sina motsvarigheter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet i Luxemburg för den årliga EU-talmanskonferensen. Vid konferensen diskuterade talmännen bl.a. migrationsfrågor, samarbetet mellan de nationella parlamenten inom EU samt åtgärder för att bekämpa terrorism.
 
Urban Ahlin höll ett anförande om de nationella parlamentens roll och samarbete där han bland annat tog upp riksdagens subsidiaritetsprövningar, Europaparlamentets och de nationella parlamentens kommande kontroll av EU:s polisbyrå Europol samt vikten av informations- och erfarenhetsutbyte.
 
- När EU-ländernas talmän fokuserar på att utbyta praktiska erfarenheter om EU-samarbetet och parlamentens roll vid dessa konferenser kan vi diskutera och lösa gemensamma frågor, säger Urban Ahlin.
 
EU-talmanskonferensen ansvarar för den övergripande samordningen av mellanparlamentariska EU-aktiviteter. Talmanskonferensen har antagit riktlinjer för det mellanparlamentariska samarbetet inom EU och kan varje år lyfta fram prioriterade politikområden.