Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 25 maj 2016 klockan 14.04

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 27 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är ungdomspolitik, högre utbildning, medietjänster och styrning av idrottsevenemang.

Tid: Fredagen den 27 maj klockan 08.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott väntas diskutera ungdomspolitik och utbildning

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), statssekreterare Per Olsson, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) samt folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 30-31 maj.

Vid mötet väntas rådet

  • anta slutsatser som handlar om ungdomssektorns roll när det gäller att förebygga och bekämpa radikalisering och våldsbejakande extremism
  • hålla en riktlinjedebatt om hur ungdomspolitiken kan stödja ungdomar i deras identitetsutveckling genom att främja pedagogiska nätverk och samarbete mellan olika samhällssektorer
  • anta slutsatser som handlar om hur utbildning i mediekompetens och kritiskt tänkande i förlängningen kan främja aktivt medborgarskap, tolerans och demokratiska värderingar
  • diskutera EU-kommissionens arbete med att skapa ett program för att modernisera den högre utbildningen i Europa
  • diskutera audiovisuella medietjänster och hur rörligheten över nationsgränserna för europeiskt medieinnehåll ska kunna öka
  • anta slutsatser om ramar och inriktning för det digitala biblioteket Europeana, som samlar och tillhandahåller information om objekt från kulturarvsinstitutioner över hela Europa
  • anta slutsatser som handlar om god styrning av idrottsevenemang samt förstärkt integritet och transparens i samband med att kandidater till stora idrottsevenemang prövas
  • hålla en riktlinjedebatt om hur styrning och integritet inom idrotten ska kunna förbättras.

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se