Aktuellt

Öppen utfrågning om familjerätt

Publicerad: 24 maj 2016 klockan 10.59

Den 26 maj håller civilutskottet en öppen utfrågning på temat Är familjerätten i takt med tiden? Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Tid: Torsdagen den 26 maj 2016 klockan 09.30 – ca 11.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.30 Inledning
Civilutskottets ordförande Caroline Szyber (KD)

09.35 – 10.25 Anföranden på 10 minuter vardera

  • Makar och deras förmögenhetsförhållanden – Margareta Brattström, professor i civilrätt, Uppsala Universitet
  • Sambor och deras förmögenhetsförhållanden – Kajsa Walleng, juris doktor
  • Regler om faderskap och föräldraskap – Anna Singer, professor i civilrätt, Uppsala Universitet
  • Arvsrätt – Göran Lind, adjungerad professor, Örebro Universitet
  • En advokats syn på frågeställningarna – Johan Schüldt, advokat

10.25 – 10.40 Paus

10.40 – ca 11.25 Frågor från utskottets ledamöter

Ca 11.25 – 11.30 Avslutning
Civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand (S)

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Peter Scharmer, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 46 61, e-post peter.scharmer@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se