Aktuellt

Kulturutskottet: Viktiga frågor återstår att lösa inom filmpolitiken

Publicerad: 24 maj 2016 klockan 16.07

Regeringen har föreslagit sju nya mål för filmpolitiken. Ett av målen är att värdefull svensk film ska utvecklas och produceras kontinuerligt och i olika delar av landet. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Utskottet föreslår även att riksdagen riktar flera uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Ansvaret för den svenska filmpolitiken kommer att ligga på staten från och med 1 januari 2017. Filmpolitiken blir därmed helt statlig. Regeringen har sagt upp filmavtalet som sedan 1960-talet styrt stödet till svenskt film.

Regeringen bör tillsätta filmutredning

Den nya filmpolitiken förändrar de organisatoriska förutsättningarna för svensk film i grunden, enligt kulturutskottet. Dessutom har regeringen missat flera viktiga frågor. En bred filmutredning bör därför tillsättas som analyserar svensk films långsiktiga förutsättningar.

I utredningen ska Filmsveriges parter och organisationer och riksdagens partier ingå, eftersom en parlamentarisk förankring är viktig, enligt utskottet.

Frågan om finansiering av filmpolitiken bör utredas

För att finansiera den nya filmpolitiken har riksdagen tidigare beslutat att momsen på biobiljetter ska höjas från 6 till 25 procent från och med nästa år. Det kommer att slå mot biobesökare och enskilda biografägare, enligt utskottet.

Utskottet vill att regeringen inom kort ska utreda frågan om alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla nuvarande moms på biobiljetter.

Sju tillkännagivanden totalt

Förutom tillkännagivanden om filmpolitikens framtid och finansieringen av filmpolitiken vill utskottet att regeringen riktar ytterligare fem tillkännagivanden till regeringen.

De handlar om Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform, former för samverkan och inflytande, insatser mot illegal spridning av film, produktionsincitament för filminspelning samt hur vi ska bevara och tillgängliggöra filmarvet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till vissa tillkännagivanden

Ett enigt utskott står bakom tillkännagivandena om insatser mot olovlig hantering av film, produktionsincitament och filmarvet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill däremot inte att riksdagen riktar ett tillkännagivande om en utredning om filmpolitikens framtid, en utredning om finansiering, Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform och former för samverkan och inflytande.

Bland annat tycker Socialdemokraterna och Miljöpartiet att regeringens helhetsansvar för den nationella filmpolitiken kommer att säkra kvaliteten av svensk film i framtiden.

Kontaktperson för media

Ann Aurén, kanslichef kulturutskottet, telefon 08-786 42 69, e-post ann.auren@riksdagen.se

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU11 Förutsättningar för svensk film (publiceras 31 maj)