Aktuellt

Miljö- och jordbruksutskottet gör en uppföljning inom fiskeområdet

Publicerad: 19 maj 2016 klockan 15.17

Uppdaterad: 19 maj 2016 klockan 16.12

Miljö- och jordbruksutskottet ska följa upp systemet med överlåtbara fiskerättigheter. Det innebär att en fiskare kan överlåta sina fiskerättigheter till en annan fiskare. Systemet gäller i samband med fiske av bland annat sill och makrill.

Våren 2009 beslutade riksdagen att införa ett system med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket, det vill säga fiske av bland annat sill och makrill. Det nya systemet går ut på att en fiskare nu får överlåta sina fiskerättigheter till en annan fiskare. Bakgrunden var att lönsamheten i det pelagiska fisket minskade och att det bedömdes råda en överkapacitet inom denna del av yrkesfisket. Systemet med överlåtbara fiskerättigheter infördes i november 2009 och regleras i lag. Enligt lagen är syftet att se till att fisket är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart.

Utskottet ska följa upp hur lagen fungerat

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade vid sitt möte den 19 maj 2016 att följa upp och belysa konsekvenserna av det pelagiska systemet med fiskerättigheter som kan överlåtas. Syftet med uppföljningen är att ge utskottet ett fördjupat beslutsunderlag inför beredningen av framtida beslut i ärenden om fiskefrågor.

Utskottets uppföljning inriktas på att fördjupa kunskapen inom ett antal frågeområden, bland annat hur systemet med överlåtbara fiskerättigheter har fungerat i praktiken, hur det har påverkat en hållbar förvaltning av fiskbestånden och vilka konsekvenser som det har fått på fiskerinäringen och berörda regioner. Utskottet ska också följa upp vilka följder som systemet fått när det gäller möjligheten för nya, unga fiskare att komma in i yrkesfisket och vilka erfarenheter som finns i andra länder.

Utskottets uppföljning påbörjas i maj 2016 och ska vara klart i början av 2017.

Uppföljningsgruppen

I uppföljningsgruppen ingår följande ledamöter:

Riksdagens beslut från 2009

Nya regler om fiskerättigheter (2008/2009:MJU23)

Kontaktperson för media

Christina Malmros, föredragande, miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08- 786 43 31, e-post christina.malmros@riksdagen.se