Aktuellt

Ja till avtal med Nato om värdlandsstöd

Publicerad: 19 maj 2016 klockan 15.54

Riksdagen bör säga ja till samförståndsavtalet mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Avtalet ska underlätta de praktiska förberedelserna för militärt samarbete och göra det administrativt enklare för Sverige att fungera som värdland åt Nato-ledda operationer och övningar.

Redan den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Nu vill det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag på avtal.

Bakom utskottets förslag står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Praktiska förberedelser blir lättare

Genom avtalet ska det bli lättare att göra praktiska förberedelser för att ett utländskt förband ska verka inom Sveriges gränser. Det kallas värdlandsstöd och kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer i Sverige eller i vårt närområde.

Avtalet handlar också om att säkerställa regler för hur militära förband ska uppträda på svenskt territorium. Avtalet ger inte Nato-trupper rätt att vistas eller verka i Sverige utan det måste först föregås av regeringsbeslut.

Nej från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget. Partiet vill värna den svenska alliansfriheten och vill därför att Sverige säger upp avtalet om värdlandsstöd. Om inte riksdagen gör det vill partiet att verksamheten inom ramen för avtalet bara ska kunna aktiveras av riksdagsbeslut. SD anser också att konsekvenserna av ett svenskt värdlandsavtal inte är tillräckligt utredda.

Vänsterpartiet reserverar sig också mot förslaget, då det skulle innebära ett steg mot ett medlemskap i Nato. Dessutom har utformningen av avtalet skett utan folklig förankring, menar partiet.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, telefon: 08-786 48 81, e-post: britt-marie.hartvig@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 25 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd (Publiceras den 20 maj)