Aktuellt

Utbildningsutskottet håller öppen utfrågning om lärarbristen

Publicerad: 16 maj 2016 klockan 13.59

Tisdagen 17 maj håller utbildningsutskottet en öppen utfrågning om lärarbrist i skolan. Syftet med utfrågningen är att dela kunskap och diskutera olika åtgärder som kan göras för att minska lärarbristen.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och går att följa via webb-tv.

Tid:    Klockan 10.00–13.00
Plats: Andrakammarsalen (ingång från Riksplan)

Program

10.00 Inledning
Utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S)

10.05 Utbildningsdepartementet
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning

10.20 Hur många behöver examineras från lärarutbildningen varje år för att täcka behovet?
Universitetskanslersämbetet, Annika Pontén, avdelningschef

10.30 Tillgången på behöriga lärare samt Skolverkets arbete på området
Skolverket, generaldirektör Anna Ekström

10.45 Olika vägar till lärarutbildning

  • Malmö högskola – Anders Olsson, utbildningschef, och Karl-Gunnar Starck, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum
  • Stockholms universitet – Susanna Malm, projektledare och nationell samordnare för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
  • Umeå universitet – Anna-Karin Lidström Persson, utbildningsledare och nationell samordnare för projektet Vidareutbildning av lärare (VAL)

11.15 Lärcentras roll för lärarutbildningen
Nätverket för kommunala lärcentra (Nitus), Jerry Engström, campuschef

11.25 Hur klarar skolhuvudmännen lärarförsörjningen?

  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), direktör Agneta Jöhnk
  • Friskolornas Riksförbund, VD Ulla Hamilton
  • Idéburna Skolors Riksförbund, ordförande Håkan Wiclander

11.40 Lunchpaus

12.00 Korta inlägg

  • Lärarförbundet, förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand
  • Lärarnas Riksförbund, förbundsordförande Bo Jansson
  • Sveriges Skolledarförbund, förbundsordförande Matz Nilsson

12.15 Frågor från ledamöterna

12.55 Avslutning
Utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander (L)

Övriga inbjudna att svara på ledamöternas frågor: Universitets- och högskolerådet, Sveriges Elevkårer, Sveriges elevråd – Svea, Skolinspektionen, Svenskt Näringsliv, SACO, LO, TCO

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Gunilla Qvarsebo, utskottsassistent utbildningsutskottet, telefon 08- 786 65 02, e-post gunilla.qvarsebo@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se