Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 11 maj 2016 klockan 13.45

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 maj. Ett par av de frågor som ska diskuteras är djurskydd och migration.

Tid: Fredagen den 13 maj klockan 08.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för jordbruk och fiske väntas diskutera djurskydd

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 17 maj.

Vid mötet väntas rådet

  • få en lägesrapport från EU-kommissionen och diskutera förslaget till EU-plattform för djurskydd samt den så kallade Eurobarometer som visade att djurskydd är en viktig fråga för EU:s invånare
  • diskutera hur jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning kan bidra till EU:s klimatarbete och klimatramverk till 2030
  • få en lägesrapport från kommissionen om marknadssituationen för mejeri- och animaliesektorerna samt de olika stödåtgärder som har införts eller planeras
  • få information från kommissionen om arbetet med att förenkla regelverket för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Diskussion om migration väntas i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Inrikesminister Anders Ygeman (S) och statssekreterare Lars Westbratt ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 20 maj.

Vid mötet väntas rådet

  • diskutera situationen på migrationsområdet och följa upp genomförandet av den överenskommelse som EU slöt med Turkiet i mars
  • diskutera EU:s viseringspolitik i ljuset av de förslag om viseringsfrihet för Georgien, Ukraina, Turkiet och Kosovo som rådet väntas behandla den närmaste tiden
  • diskutera uppföljningen av EU-kommissionens plan för hur ordningen inom Schengenområdet ska kunna återställas
  • få en lägesrapport om förhandlingarna om en gemensam europeisk gräns- och kustbevakning.

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se