Aktuellt

Befolkningens inställning till ändrad landstingsindelning bör beaktas (uppdaterad)

Publicerad: 7 juni 2016 klockan 14.42

Uppdaterad: 7 juni 2016 klockan 19.15

Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen tillkännager att regeringen ska föreslå regler kring detta gällande landstingsindelning. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

(Uppdaterad med ny rubrik.)

Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens förslag i propositionen "Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning". Regeringen föreslår lagändringar för att underlätta vid beslut om landstingsindelningen. Konstitutionsutskottet säger enhälligt ja till regeringens förslag.

Bör ta hänsyn till medborgarperspektivet

Enligt nuvarande lag ska medborgarperspektivet, det vill säga att inhämta befolkningens önskemål och synpunkter, iakttas vid ändringar i indelningen av kommuner. Detta gäller dock inte vid en ny indelning av landsting.

Konstitutionsutskottet anser nu att ett krav på att ta hänsyn till medborgarperspektivet även ska gälla vid en ny landstingsindelning. En förändring av landstingsindelningen kan påverka människors vardag lika mycket som förändringar av kommunindelningen, då ett landsting ansvarar för viktiga offentliga uppgifter som sjukvård och kollektivtrafik.

Även om landstingsindelningen är kopplad till indelningen i län är det viktigt att vid en ny indelning ta hänsyn till befolkningens inställning.

Regeringen bör återkomma med förslag om regler

Hur befolkningens inställning ska inhämtas bör övervägas från fall till fall. Konstitutionsutskottet föreslår att regeringen ska uppmanas återkomma med förslag på regler för hur befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid ändringar av indelningen av landsting.

Förslaget innebär att utskottet säger delvis ja till ett motionsförslag som lagts av M, C, L och KD.

Regeringspartierna och V reserverar sig

S, MP och V har lämnat en gemensam reservation mot utskottet förslag till ett tillkännagivande. Partierna anser att det kan finnas skäl till att ha olika regler om att inhämta befolkningens synpunkter vid landstingsindelning och kommunindelning. Bland annat påpekar de att staten har ett övergripande ansvar för landet och behöver se till att landstingen är av en sådan storlek att man kan säkerställa att förutsättningarna för att driva en fungerande verksamhet fungerar, till exempel gällande området sjukvård.

Kontaktperson för media

Lars Widlund, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon: 08- 786 42 70, e-post lars.widlund@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Måndagen den 13 juni debatt, onsdagen den 15 juni beslut. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU25 (publiceras den 8 juni)