Aktuellt

Öppen utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik

Publicerad: 7 juni 2016 klockan 13.15

Uppdaterad: 7 juni 2016 klockan 13.31

I dag finns en brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik. Den 9 juni håller utbildningsutskottet en öppen utfrågning för att diskutera hur man ska få fler att välja att utbilda sig inom de här områdena. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds också via webb-tv.

Tid: Torsdagen den 9 juni 2016 klockan 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

10.00 Inledning
Utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S)

10.05 Skolans NT-utbildning och Skolverkets främjande arbete
Skolverket, undervisningsråden Karin Darin och Anna-Karin Mäntylä

10.15 Tillgången på NT-utbildade från högskolan och deras arbetsmarknad
Universitetskanslersämbetet, utredare Håkan Andersson

10.25 Vad säger forskningen om elevers attityder till naturvetenskap och teknik?
Universitetsläraren Anders Jidesjö, Linköpings universitet

10.35 Vad påverkar ungdomars gymnasieval och Teknikcollege
Teknikföretagen, chefen för industriell utveckling och verksamhetsansvarige för kompetensförsörjning Amelie von Zweigbergk

10.45 Tekniksprånget
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, verksamhetsansvarige Alexandra Ridderstad

10.50 Elevers intresse för naturvetenskap och teknik i Sveriges kommuner
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), chefen för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Per-Arne Andersson

10.55 Hur arbetar kommunerna med skolans naturvetenskaps- och teknikprogram?

  • Värnamo kommun, Campus Värnamo, kompetensakademieansvarige Lars-Uno Åkesson
  • Järfälla kommun, verksamhetschefen Margareta Odstam

11.15 SFINX - Svenska för ingenjörer, ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan och två kommuner

  • Yvonne Bång Wahlbäck, avdelningschef, KTH
  • Roswitha Rieder, rektor, Stockholms Intensivsvenska för Akademiker (SIFA)

11.25 Korta inlägg

  • Sveriges Ingenjörer, Olle Dahlberg, sakkunnig
  • Naturvetarna, strateg för naturvetenskaplig kompetens Marita Teräs

11.35 Frågor från ledamöterna

11.55 Avslutning av utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander (L)

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Gunilla Qvarsebo, utskottsassistent, utbildningsutskottet. Telefon: 08-786 65 02, e-post: gunilla.qvarsebo@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se