Aktuellt

Avslutning och avtackning i kammaren

Publicerad: 22 juni 2016 klockan 18.19

Uppdaterad: 22 juni 2016 klockan 18.30

Den 22 juni höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför sommaren. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag.

Talmannens anförande i kammaren

Ärade ledamöter!

Det gångna riksmötet har varit fullt av interpellationer, motioner, debatter, voteringar och utskottsarbete, och så ska det ju vara. Det är ert uppdrag.

Jag ser mitt viktigaste uppdrag som riksdagens talman att arbeta för att ni ska få bättre förutsättningar för att få ut ert politiska budskap. Debattregler och annat som styr arbetet här i kammaren ska göra det möjligt för er att föra fram er politik och låta era idéer mötas i debatt.

Det som sker här ska också vara intressant och lätt att ta del av för människorna utanför kammaren.

Därför arbetar vi hela tiden på att utveckla riksdagens arbetsformer. 

Som ni märkte för en vecka sedan provade vi helt nya debattregler för partiledardebatten. Nu fick alla partier komma till tals redan i första rundan och kunde presentera sin politik innan replikskiftena tog fart. 

Ni minns säkert hur det var tidigare med de aktuella debatterna. De var inte särskilt aktuella när de väl hölls. Det gick lång tid mellan det att debatten begärdes och det att den faktiskt hölls. Nu är det helt andra takter. Nu är det kort tid mellan det att den aktuella debatten begärs och det att den genomförs. Det har dock genomförts många aktuella debatter det här riksmötet, och jag kommer därför tillsammans med gruppledarna att följa upp debattformen.

En annan sorts tidsbesparing som jag själv är väldigt glad över är vårt voteringsförfarande. Sedan vi tog bort momentet med uppresning har vi sparat otroligt mycket tid vid voteringarna. Jag är själv väldigt glad över det. Jag var ju ledamot i 20 år innan jag blev talman, och under de 20 åren hade jag aldrig någon aning om varför vi gjorde uppresningar över huvud taget. Det är väldigt skönt att se att det till och med är färre felröstningar nu när vi inte har ett uppresningsförfarande.

Vi har också lyckats förkorta svarstiderna när det gäller interpellationer. Ni vet att det i många år har funnits kritik mot försenade interpellationssvar. Nu jobbar vi med schemaläggning och framförhållning tillsammans med Regeringskansliet. Det har gett glädjande resultat. Trenden går åt rätt håll. Jag tror att både statsråd och ledamöter inser att det är bra för alla parter, men jag kan också konstatera att vissa statsråd har större förbättringspotential än andra.

Alla förändringar och förbättringar handlar dock inte om att spara tid. En del handlar också om att vi satsar mer tid.

Statsministerns frågestund har förlängts till en timme. Detta har vi gjort för att öka tiden för meningsutbyte mellan er ledamöter, och då naturligtvis främst oppositionen, och statsministern.

De vanliga frågestunderna kan vid behov förlängas, vilket har skett den senaste tiden.

Numera ställer ni frågorna från interpellationsbänkarna. Jag tycker att det är väldigt bra. Det gör att de som debatterar står jämsides här framme. Det är inte längre statsrådet som ensamt står här framme medan ledamöterna är långt uppe i bänkraderna.

Vi har förändrat frågestunderna för att uppnå två viktiga saker: för att sätta ledamotens möjlighet att ställa frågor mer i centrum och för att fler ledamöter ska kunna få ställa frågor.

Det har gett ett direkt resultat. Betydligt fler ledamöter får numera möjlighet att ställa frågor vid frågestunden. Vi märker därför att intresset för frågestunden har ökat. De senaste gångerna har dessutom alla som velat ställa en fråga fått göra det.

Jag är personligen övertygad om att alla dessa förändringar bidrar till att ge mer spänst och relevans till riksdagen som politisk arena. Det är i alla fall det som är meningen. 

Nu närmar sig sommaren, och vi kommer att återsamlas i kammaren i höst. Några som är med oss i kammaren i dag har dock avslutat sina riksdagsuppdrag, och jag vill nu rikta mig speciellt till er. Jag vill tacka för era insatser i demokratins och riksdagens tjänst. 

Först vänder jag mig till Per Bill.

Per Bill har varit riksdagsledamot i 7 634 dagar – nästan 21 år. Det är en lång tid med uppdrag på centrala positioner. Per Bill har en gedigen politisk meritlista i riksdagen; den täcker bland annat in finans- och utbildningsutskotten och uppdrag som förste vice ordförande i näringsutskottet, vice ordförande i konstitutionsutskottet samt ordförande i kulturutskottet. 

Som meritlistan antyder har Per Bill profilerat sig inom många olika områden, där han har både drivit viktiga politiska frågor och profilerat sig själv. Konstitutions- och kulturfrågor, men också näringslivsfrågor, är viktiga för Per Bill.

Per är uppskattad för sin vänlighet och generositet, men också för sin begåvning i form av förmågan att ha ett brett helhetsperspektiv. Inte minst när det gäller näringslivsfrågorna har han gärna tagit ett brett grepp. Men det är inte bara där – jag har till exempel hört att Per som nytillträdd ordförande för kulturutskottet fick frågan vad som är Sveriges största kulturpolitiska scen. Per Bill svarade då: matbordet. 

Jag tycker att det är ett spännande sätt att se på kulturfrågor, och det visar väl Pers bredd. Han är också mycket duktig på mat och dryck. Det har gjort Per Bill till krönikör, exempelvis i magasinet Livets Goda. Jag måste säga att det låter väldigt trevligt att vara expert på livets goda! 

I dag är han landshövding i Gävleborgs län. Jag vill tacka dig för dina insatser som riksdagsledamot, Per Bill, och önska dig fortsatt lycka till i ditt värv som landshövding. 

Veronica Palm har med sina 13 år i riksdagen inte fullt så många riksdagsår som Per Bill, men hon har ändå en lång och tung meritlista. Veronica Palm har varit aktiv i kammaren, i utskott, i partipolitiken och inte minst på sociala medier. 

Hennes senaste riksdagsuppdrag var som vice ordförande i socialutskottet, och innan dess har Veronica Palm bland annat varit ordförande i civilutskottet, vice ordförande i skatteutskottet, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet samt ledamot av utrikesutskottet. Veronicas arbete här i riksdagen har visat en stor bredd.

Bredden i Veronica Palms riksdagsarbete avspeglas också i hennes interpellationsdebatter. Hennes interpellationer har täckt så vitt skilda områden som förtryckande könsroller och reformerade planprocesser för ökat bostadsbyggande. Om något visar väl det på politisk bredd! 

Veronica Palm har alltid – och det vet jag eftersom jag har suttit i samma utskott som Veronica under många år – drivit barnrättsperspektivet stenhårt, oavsett om det handlat om utrikes‑, bostads- eller migrationspolitik. Det är en del i hennes ideologiskt grundade engagemang för utsatta människor. Jämställdhet och jämlikhet är andra frågor där hon är drivande och profilerad.

Ditt engagemang, din kunskap och din erfarenhet är uppskattad, Veronica. Jag vet också att du är en genuin folkrörelse- och partimänniska. Jag tror på det Veronica sa när hon lämnade riksdagsuppdraget: Att lämna riksdagen innebär inte att lämna politiken och engagemanget. 

Lycka till i kommande uppdrag, Veronica, och tack för dina insatser här i riksdagen!

Talet om engagemang leder mig naturligtvis vidare till Lena Eks miljö- och klimatengagemang. Lena Ek har drivit miljöfrågorna som vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, som miljöminister och som ledamot i Europaparlamentet. Lena Ek har varit sitt partis talesperson i ekonomisk-politiska frågor, och hon har varit ledamot av finansutskottet. Hon har varit sitt partis talesperson i miljö- och klimatfrågorna.

Lena Ek är en idérik och humoristisk person som tar sig an sina uppdrag med energi och kunskap. Hon har verkat i både nationell och internationell politik. Jag vill gärna dela med mig av en anekdot jag har fått höra, för jag tror att den speglar Lena Ek väl.

När Lena reste till klimatmötet i Durban som nytillträdd miljöminister hade hon problem, för det fanns länder som inte ville skriva under slutdokumentet – bland annat USA och Kanada. Sveriges miljöminister, med sitt mycket goda internationella kontaktnät, ville då ta direktkontakt med EU-kommissionären och med dessa länders chefsförhandlare. 

Naturligtvis sa hennes tjänstemän: Nej, nej – så kan man inte göra! Men vi som känner Lena Ek vet att hon struntade i det. I stället använde hon sitt engagemang och sina personliga kontakter för att prata med alla dessa nyckelpersoner personligen. Resultatet blev också ett enigt slutdokument.

Jag tror att Lena Eks miljöengagemang återspeglas även i hennes fritidsintressen. Hon är gärna ute i skog och natur. Den röda tråden, eller snarare den gröna tråden, i jobb, uppdrag och intressen tycker jag framstår tydligt – inte minst med tanke på att hon i dag är ordförande i Södra Skogsägarna. 

Du har avgått från riksdagen, Lena, och du lämnar många politiska spår efter dig. Ett lite mer ovanligt spår har du lämnat hos Akademiska Föreningen i Lund. Där har man nämligen en samling avgjutningar av särskilt förtjänta personers näsor, och en av dessa näsor är Lena Eks. 

Ett stort tack för dina insatser i Sveriges riksdag, Lena!

Anders Ahlgren kan tyvärr inte närvara i dag, men jag vill ändå fästa er uppmärksamhet på hans gärning i Sveriges riksdag.

På hemmaplan i Dalarna hade Anders varit en engagerad företagare och politiker när han så småningom blev riksdagsledamot 2012.

Anders beskrivs som en hjälpsam, noggrann och ihärdig person som både har tid för andra och verkligen driver sina hjärtefrågor. Det är utmärkta egenskaper för en person som arbetar med näringslivs- och utvecklingsfrågor. 

Regionala frågor och småföretagarnas villkor ligger Anders varmt om hjärtat. Han har arbetat med regional tillväxt samt kommunernas ekonomiska villkor och förutsättningar. Anders månar om landsbygdens utveckling och företagandets villkor. Det gör han också utanför riksdagen.

Nu har han lämnat ledamotsuppdraget men arbetar vidare med näringslivsfrågor på andra vis.

Tack för din tid i riksdagen, Anders!

Ärade ledamöter!

Självklart vill jag också tacka er som kommer tillbaka i höst. Tack för era insatser under det här riksmötet!

Jag vill också tacka de vice talmännen, gruppledarna och ledamöterna i riksdagsstyrelsen för ett mycket gott samarbete. Ett tack går förstås också till riksdagsdirektören och förvaltningen för ett mycket bra arbete.

Jag önskar er alla en skön och solig sommar.