Aktuellt

Öppen utfrågning om skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning

Publicerad: 2 juni 2016 klockan 11.05

Den 7 juni håller skatteutskottet och utrikesutskottet en gemensam öppen utfrågning på temat Politiken för global utveckling – skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning. Medverkar gör bland andra biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att följa via webb-tv.

Tid: Tisdagen den 7 juni klockan 11.00–12.45
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Ett antal inbjudna talare bidrar med sina perspektiv på hur resurserna kan ökas för utveckling och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer genom åtgärder som försvårar för kapital- och skatteflykt. Detta i ljuset av de nya globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och finansieringen av dessa mål.

De centrala frågeställningarna för utfrågningen är:

  • På vilket sätt är frågor om kapital- och skatteflykt relevanta för Agenda 2030 och vilken roll kan utvecklingssamarbetet spela för att stärka utvecklingsländernas skatteindrivning?
  • Hur motverkas kapital- och skatteflykt effektivast och vilka internationella initiativ – inom FN och OECD – finns mot kapital- och skatteflykt från utvecklingsländer?

Program

11.00 Inledning

  • Kenneth G Forslund (S), utrikesutskottets ordförande
  • Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande

11.10 Inbjudna talare

  • Isabella Lövin (MP), biståndsminister, Utrikesdepartementet
  • Charlotte Svensson, statssekreterare, Finansdepartementet
  • Penny Davies, policyrådgivare, Diakonia (representant för CONCORD Sverige)
  • Jacob Lundberg, doktorand vid Uppsala universitet och verksam vid Timbro

11.55 Frågor till talarna

12.35 Avslutning

  • Karin Enström (M), utrikesutskottets vice ordförande
  • Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, föredragande skatteutskottet, telefon 08-786 57 78 e-post mikael.pyka@riksdagen.se

Fredrik Kirst, föredragande utrikesutskottet, telefon 08-786 58 66, e-post fredrik.kirst@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se