Aktuellt

Jämställdhetsdelegation till Ukraina

Publicerad: 17 juni 2016 klockan 14.11

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) ledde den 15-17 juni en delegation till Kiev, Ukraina. Syftet med resan var diskutera jämställdhetsfrågor.

Tredje vice talman leder riksdagens pågående jämställdhetsarbete. I arbetsgruppen för jämställdhet ingår bland andra Ola Johansson (C), som också ingick i delegationen till Ukraina.

På programmet i Kiev stod ett möte med Oksana Syroid, tredje vice talman i det ukrainska parlamentet, och parlamentariker som är engagerade i jämställdhetsfrågor. 

Utanför parlamentet hade delegationen möten med bland andra vice utrikesminister Olena Zerkal och ansvariga tjänstemän för det ukrainska projektet med jämställdhetsbudgetering, ett möte med European Bank for Reconstruction and Development med besök i deras Women in Business-projektverksamhet samt träff med parlamentariker engagerade i Ukrainas ratificering av Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor. Delegationen träffade också studenter för ett samtal om aktuella jämställdhetsutmaningar samt träffade kvinnorättsaktivisten Olena Suslova, representanter från civila samhället och journalisten Iryna Slavinska.

Bakgrund

På uppdrag av riksdagsstyrelsen leder tredje vice talman en arbetsgrupp för jämställdhet i riksdagen. Detta är en del i det systematiska arbete som inleddes 2006 då riksdagen beslutade att det för varje valperiod ska tas fram ett handlingsprogram för jämställdhet i riksdagen. Jämställdhetsarbetet ska också följas upp.