Aktuellt

En utredning ska se över penningpolitiken

Publicerad: 16 juni 2016 klockan 13.22

Uppdaterad: 17 juni 2016 klockan 13.53

En parlamentarisk utredning av det svenska penningpolitiska ramverket och riksbankslagen bör tillsättas. Regeringen ska också snarast lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende. Det anser finansutskottet som föreslår att riksdagen ska ge dessa uppdrag till regeringen.

Finansutskottet har behandlat en utvärdering av Riksbankens penningpolitik mellan 2010-2015. En del av rekommendationerna i utvärderingen innebär ganska omfattande förändringar av det penningpolitiska ramverket. Behandlingen har resulterat i att finansutskottet föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen.

En utredning ska se över penningpolitikens ramverk samt riksbankslagen

Utskottet anser att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning som ser över det svenska penningpolitiska ramverket samt riksbankslagen. Utredningen bör analysera och bedöma följande frågor:

  • penningpolitikens mål och medel
  • Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet
  • Riksbankens organisation
  • valutapolitik och Riksbankens roll i IMF-sammanhang
  • Riksbankens ansvar för kontanthanteringen, kontantförsörjningen och betalningssystemet
  • den demokratiska granskningen av penningpolitiken.

Finansutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslag om Riksbankens finansiella oberoende

Frågor kring Riksbankens finansiella oberoende har tidigare utretts i den så kallade Flamutredningen. Finansutskottet tycker inte att en ändring av reglerna på det området ska fördröjas, vilket skulle kunna bli fallet om området ingick i den föreslagna utredningen av riksbankslagen. Istället vill utskottet att riksdagen tillkännager till regeringen att den snarast ska lämna ett förslag till riksdagen om Riksbankens finansiella oberoende med utgångspunkt från Flamutredningen.

Riksbankens arbete

I utvärderingen riktas en del rekommendationer till Riksbanken. Några exempel på rekommendationer är att Riksbanken bör ompröva sina metoder för att ta fram prognoser för både världsekonomin och räntorna i omvärlden, samt att Riksbanken bör utvärdera publiceringen av en framtida reporäntebana samt göra en analys av de stora avvikelserna mellan marknadens förväntningar och Riksbankens publicerade prognoser.

Finansutskottet utgår ifrån att Riksbanken tar till sig av kritiken, fortsätter med sitt utvecklingsarbete av prognosmetoder, modeller och uppföljning.

Arbetet med makrotillsyn

Utskottet delar utvärderingens förslag att finansinspektionens befogenheter och verktyg när det gäller makrotillsynen, det vill säga tillsynen av stabiliteten i det finansiella systemet som helhet, behöver förtydligas.

Utskottet konstaterar att frågan bereds i Regeringskansliet och anser att regeringen snarast bör presentera ett sammanhållet och tydligt ramverk för den svenska makrotillsynen.

Kontaktperson för media

Pär Elvingsson, utskottsråd, telefon: 08- 786 42 68, e-post par.elvingsson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 21 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument