Aktuellt

Riksdagen behandlade KU:s granskning av regeringen

Publicerad: 13 juni 2016 klockan 16.58

Konstitutionsutskottets årliga granskning av regeringen debatterades i kammaren den 13 juni. Efter debatten lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Beslutet om att granskningsbetänkandet endast skulle tas upp för debatt och inte för beslut fattades av talmannen efter samråd med KU och partiernas gruppledare. Skälet är att granskningen enligt 13 kap. 2 § regeringsformen är en uppgift som vilar på KU, inte på riksdagen. KU:s granskningsbetänkande innehåller inte något förslag till riksdagsbeslut, utan är endast en anmälan om resultatet av utskottets granskning.