Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 6 juli 2016 klockan 14.52

Uppdaterad: 6 juli 2016 klockan 15.23

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är bekämpning av penningtvätt och det fortsatta arbetet med investeringsplanen för Europa.

Tid: Fredagen den 8 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Ekofinrådet väntas diskutera penningtvätt och investeringar

Finansminister Magdalena Andersson (S) och statssekreterare Mats Elger ska samråda med nämnden inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 12 och den 22 juli.

Vid mötet den 12 juli väntas rådet behandla ett nytt förslag om bekämpning av penningtvätt. Rådet väntas även diskutera den del av investeringsplanen för Europa som handlar om att förbättra investeringsklimatet, särskilt hur hinder mot investeringar kan tas bort. Den 22 juli väntas rådet behandla kommissionens förslag till 2017 års budget.

Rådet väntas också

  • få en presentation och diskutera det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram för ekonomiska och finansiella frågor under de kommande sex månaderna
  • få en lägesrapport om genomförandet av bankunionen, antagligen om medlemsländernas genomförande av krishanteringsdirektivet och insättningsgarantidirektivet
  • anta de landspecifika rekommendationer till medlemsländerna som EU-kommissionen har utarbetat inom ramen för den europeiska planeringsterminen
  • följa upp Europeiska rådets möte som var den 28-29 juni och diskutera kommissionens investeringsplan för Europa samt Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)
  • förbereda G20-ländernas finansministermöte den 23-24 juli i Chengdu och fastställa EU:s gemensamma positioner inför mötet
  • diskutera de så kallade konvergensrapporter som kommissionen och Europeiska centralbanken nyligen har publicerat och som handlar om hur de medlemsländer som inte har euro som valuta uppfyller EU:s konvergenskriterier.

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se