Aktuellt

Så gör vi vårt innehåll tillgängligt

Publicerad: 20 juli 2016 klockan 14.00

Bra tillgänglighet är en förutsättning för att vara delaktig i samhället. Du ska kunna få information på riksdagen.se oavsett om du har en funktionsnedsättning, talar annat språk, är äldre eller ovan vid internet.

Tillgänglighet på webben handlar om teknik, design, språk och pedagogik. I utvecklingen av riksdagens nya webbplats har det här arbetet funnits med i alla led – från hur den programmeras till hur vi skriver och tar fram innehållet.

Tar hjälp av både användare och experter

När vi bygger om webbplatsen testar vi den med olika typer av användare. I användartester kontrollerar vi bland annat hur väl innehåll och funktioner fungerar för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsexperter har även granskat webbplatsen. Utifrån testerna har vi bland annat korrigerat färgval, kontraster i text och bild, navigationsplacering samt utseende på länkar.

För att göra tillgänglighetsfunktionerna synliga, är de placerade i en meny som finns högst upp och längst ner på alla sidor på webbplatsen. I mobilen finns menyn av utrymmesskäl endast längst ner.

Alla funktioner som ökar tillgängligheten är inte synliga direkt på webbplatsen. Till exempel går det att använda tabb-tangenten för att förflytta sig på en sida och navigera mellan sidor. Testa gärna! En del funktioner hjälper dem som använder hjälpmedel så som till exempel skärmläsare som läser upp innehållet på webbplatsen.

Det här rättar vi oss efter

Riksdagsförvaltningen har liksom alla andra statliga myndigheter en skyldighet att göra vår verksamhet, våra lokaler och vår information tillgänglig. Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa upp myndigheternas tillgänglighetsarbete.

I arbetet med tillgänglig information följer vi bland annat Vägledning för webbutveckling, som är riktlinjer för arbete med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Riktlinjer för tillgänglighet

24 olika språk på webbplatsen

På riksdagen.se finns en del av informationen även på lättläst svenska och engelska. Du kan också få information på teckenspråk samt de 21 vanligaste minoritetsspråken i Sverige.

De viktigaste besluten som riksdagen tar hittar du även i lättläst text samt teckenspråk.