Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 13 juli 2016 klockan 14.45

Uppdaterad: 15 juli 2016 klockan 14.23

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s relation till Kina samt stöd till mjölk- och grisbönder.

Tid: Fredagen den 15 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utrikesrådet väntas diskutera EU:s nya strategi för Kina

Kabinettssekreterare Annika Söder ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 18 juli.

Vid mötet väntas rådet diskutera en ny EU-strategi för Kina och det toppmöte mellan EU och Kina som äger rum i dagarna. Rådet väntas anta slutsatser.

Rådet väntas också

  • diskutera mötet i oktober mellan utrikesministrarna i EU och de karibiska och latinamerikanska länderna, diskutera EU:s relation till Kuba samt anta slutsatser som gäller situationen i Venezuela
  • följa upp slutsatserna om migration från Europeiska rådets möte i juni och planera inför kommande internationella toppmöten om migration och flyktingsituationen i september.

Diskussion om nya stödåtgärder väntas i jordbruks- och fiskerådet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 18 juli.

Låga priser på bland annat mjölkprodukter och griskött har lett till en svår situation för många bönder inom EU. Vid mötet väntas rådet diskutera den rådande marknadssituationen och förslag till nya stödåtgärder.

Rådet väntas också

  • få en presentation av det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram för det kommande halvåret, med fokus på jordbruks-, skogs-, och fiskefrågor
  • diskutera förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och EU-kommissionens översyn av de så kallade förgröningsåtgärderna, det vill säga åtgärder för att miljöanpassa jordbruket inom EU
  • få en lägesrapport från kommissionen och diskutera de olika förhandlingar som pågår om internationell handel med jordbruksprodukter som bland annat TTIP-avtalet mellan EU och USA, frihandelsavtal med Japan och Malaysia samt förhandlingarna inom World Trade Organization (WTO).

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se