Aktuellt

Nya former för frågestunden prövas

Publicerad: 13 januari 2016 klockan 13.53

Varje torsdag hålls en frågestund i riksdagen med ministrar som svarar på frågor från ledamöterna. Ungefär en gång i månaden är det statsministern som svarar. Från och med årsskiftet införs på försök nya former för frågestunden. Talman Urban Ahlin har tagit initiativ till förändringarna som ska leda till att fler ledamöter hinner ställa frågor.

Under frågestunderna får ledamöterna ställa frågor direkt till olika ministrar i kammaren. Under statsministerns frågestund svarar statsministern ensam på frågor. Ministrarna och statsministern får inte veta frågorna i förväg. Rätten att ställa frågor till regeringen är en del av riksdagens kontrollmakt.

De nya formerna som prövas från årsskiftet ska leda till att det blir fler frågor och kortare svar. Här är några av förändringarna:

  • Antalet ministrar som deltar ändras från fem till fyra, per frågestund.
  • Frågestunden kan få pågå längre än en timme, om talmannen bedömer att fler frågor bör få ställas. Statsministerns frågestund förlängs från 45 minuter till en timme.
  • Frågor och svar sker från talarstolarna framför talmannen.
  • En fråga och påföljande svar ska, som tidigare, inte överstiga en minut vardera. Däremot ska den eventuellt kompletterande frågan och svaret högst ta en halv minut vardera.

Initiativet till ändringarna har tagits av talman Urban Ahlin. Syftet är att sätta enskilda ledamöters möjlighet att ställa frågor mer i centrum.

– Jag hoppas att ändringarna ska öka intresset för frågestunderna och för riksdagen som en central politisk arena, vilket var syftet med frågestunderna när de infördes säger Urban Ahlin.