Aktuellt

Justitieutskottet vill ha samma begränsningar för alla pass och resehandlingar

Publicerad: 25 februari 2016 klockan 11.17

För att minska missbruket av svenska pass vill regeringen införa begränsningar i passlagen. Justitieutskottet tycker begränsningarna är bra men vill att samma regler ska gälla för resehandlingar som utfärdas till flyktingar och statslösa. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag.

Svenska pass är försedda med säkerhetsdetaljer som gör att de är svåra att förfalska. Men trots det missbrukas passen, framförallt genom att de används av en annan person som är mycket lik passinnehavaren. Det här vill regeringen sätta stopp för och planerar därför en rad åtgärder för att minska tillgången på svenska pass.

Högst tre pass kan beviljas

Bland annat vill regeringen att svenska medborgare som mest ska kunna få tre pass under en femårsperiod. I dag finns det inte några sådana begränsningar. Regeringen vill också att giltighetstiden för barnpass ska förkortas och att ett pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas.

Samma begränsningar för alla resehandlingar

Justitieutskottet tycker att regeringens förslag är bra och föreslår därför att riksdagen säger ja till ändringarna. Utskottet tycker dock att samma regler borde gälla för andra resehandlingar som utfärdas i Sverige. Det handlar då om främlingspass som Migrationsverket ger till de flyktingar som inte kan få pass från sitt hemland. Det handlar också om resedokument som Migrationsverket utfärdar till statslösa. De här dokumenten används på samma sätt som svenska pass för att åka fram och tillbaka till Sverige och därför anser justitieutskottet att de här resehandlingarna borde ha samma begränsningar som de svenska passen. Ett enigt utskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag.

Missbruket av främlingspass kan öka

Än så länge är det vanligare att svenska pass missbrukas, men justitieutskottet tror att missbruket av främlingspass och resedokument kan komma att öka. Bland annat på grund av att antalet asylsökande har blivit betydligt fler och att flera länder i EU infört gränskontroller. Utskottet tycker därför det är viktigt att redan nu sätta in effektiva åtgärder för att motverka att flyktingars svenska resehandlingar används i illegala syften.

Uppehållstillståndskort bör ses över

Justitieutskottet vill också att regeringen ser över regelverket kring uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskorten är inte en resehandling, men fungerar ungefär som ett visum. Översynen bör göras för att motverka missbruk även här enligt utskottet. Det föreslår därför att riksdagen också uppmanar regeringen att granska regelverket kring uppehållstillståndskorten.

Kontaktperson för media

Anders Bergene, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 53 82, e-post anders.bergene@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 2 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU25 (publiceras den 26 februari)