Aktuellt

Allt återvinningsansvar bör ligga kvar på producenterna

Publicerad: 25 februari 2016 klockan 16.22

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att flytta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper till kommunerna. Men miljö- och jordbruksutskottet tycker att det här ansvaret även i fortsättningen ska ligga på producenterna. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen.

I dag är det producenterna som har ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och returpapper. Producenter är de företag som använder sig av olika plast- eller pappersförpackningar för sina produkter, till exempel mjölk eller tandkräm. De är alltså de företagen som enligt dagens regler har ansvar för att förpackningar samlas in och återvinns. Men om hela det här ansvaret ska fortsätta ligga på producenterna har länge varit en omtvistad fråga.

Utredning om att kommunerna ska få ansvar

Den förra regeringen ville att producenterna även fortsättningsvis skulle ha ett samlat ansvar för insamling och återvinning. Alliansregeringen ansåg bland annat att producenterna är mer villiga att ta fram miljövänliga förpackningslösningar om de har hela ansvaret.

Dagens regering vill dock att kommunerna ska få ansvaret för insamlingsdelen. Den menar att en sådan förändring skulle förenkla källsorteringen, vilket innebär att fler kommer sortera sitt hushållsavfall. Regeringen har därför startat en utredning som ska se över hur kommunerna skulle kunna ta över detta ansvar.

Utskottet håller inte med regeringen

Miljö- och jordbruksutskottet håller dock inte med och ställer sig istället bakom två motionsförslag som kommer från M, C, L och KD. Utskottet vill att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper ligger kvar på producenterna. Det föreslår också att samarbetet mellan producenterna och kommunerna ska stärkas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen där dessa ståndpunkter förklaras.

S, MP och V reserverar sig mot förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. De tre partierna håller istället med om regeringens bedömning att ambitionen måste höjas när det gäller att förenkla källsorteringen. Detta görs enligt S, MP och V bäst genom att ansvaret för just insamlingen av förpackningar och returpapper läggs på kommunerna.

Kontaktperson för media

Björn Wessman, kanslichef miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 27, e-post bjorn.wessman@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 2 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument