Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 8 december 2016 klockan 09.58

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 december. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s relationer med Afrika, utvidgning, migration och fiskekvoter.

Tid: Fredagen den 9 december klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utrikesrådet väntas diskutera EU:s relationer med Afrika

Kabinettssekreterare Annika Söder ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 12 december.

Vid mötet väntas rådet

 • diskutera EU:s relationer med Afrika och förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Afrika i november 2017
 • diskutera situationen i Kongo mot bakgrund av det kritiska läge som landet befinner sig i när president Kabilas mandat löper ut senare i december
 • diskutera migration, särskilt de fem så kallade landpaketen för Etiopien, Mali, Niger, Nigeria och Senegal samt det fortsatta genomförandet av ramen för partnerskap med länder utanför EU.

Diskussion om utvidgning och migration väntas i allmänna rådet

EU- och handelsminister Ann Linde (S) och kabinettssekreterare Annika Söder ska samråda med nämnden inför mötet i allmänna rådet den 13 december.

Vid mötet väntas rådet

 • diskutera EU-kommissionens årliga utvidgningspaket och anta rådsslutsatser med dels övergripande innehåll, dels landspecifika avsnitt
 • diskutera ett första utkast till Europeiska rådets slutsatser inför mötet den 15-16 december, då Europeiska rådet bland annat väntas behandla migration, säkerhet inom EU, extern säkerhet och försvar, ekonomiska och sociala frågor samt externa relationer
 • anta en deklaration om EU-kommissionens arbetsprogram och de viktigaste prioriteringarna inför det kommande året
 • diskutera kommissionens årliga tillväxtöversikt, som utgör startpunkten för den europeiska planeringsterminen 2017 och innehåller förslag till prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken det kommande året
 • få information om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen.

Jordbruks- och fiskerådet väntas diskutera fiskekvoter

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 12-13 december.

Vid mötet väntas rådet

 • komma överens om möjligheterna att fiska vissa fiskarter i EU:s vatten och möjligheterna för EU-fartyg att fiska i vissa andra vatten
 • komma överens om möjligheterna att fiska vissa fiskarter i Svarta havet
 • anta slutsatser som handlar om att förstärka jordbrukarnas ställning i produktionen av livsmedel och bekämpa illojala handelsmetoder
 • diskutera aspekter som rör jordbruket i förslaget till förordning om minskningar av medlemsländernas utsläpp av växthusgaser
 • diskutera aspekter som rör jordbruket i förslaget till förordning om att inordna utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till år 2030
 • debattera ett förslag till förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se