Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

"En intensiv och intressant höst i riksdagen"

Publicerad: 16 december 2016 klockan 11.40

Den 16 december var det avslutning i kammaren. Talman Urban Ahlin höll ett anförande och tackade ledamöterna för gott arbete och bra debatter under hösten.

Talman Urban Ahlin håller ett tal i talarstolen

Talman Urban Ahlin höll ett tal vid avslutningen och önskade ledamöterna god jul och gott nytt år. Foto: Ingemar Edfalk

I samband med avslutningen i kammaren svarade talman Urban Ahlin också på tre frågor om hösten i riksdagen.

Tre frågor till talmannen om hösten i riksdagen

Talman Urban Ahlin

Foto: Melker Dahlstrand

Från en talmans perspektiv, hur har hösten 2016 varit?

Den har varit intensiv och intressant. Det har handlat om en talmans vanliga arbete som kammartjänstgöring, officiella talmansresor, samråd med partiernas gruppledare, internationella besök, stabsmöten, regionala talmansbesök, möten med riksdagsstyrelsen och föredragningar av Riksdagsförvaltningen. Det har också varit gott om andra sorts aktiviteter som förberedelser för riksdagens högtidlighållande av demokratin 100 år och firande av tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum.

Hur har ditt arbete för att utveckla riksdagsarbetet visat sig i kammaren under hösten?

Jag, de vice talmännen och förvaltningen jobbar hela tiden med arbetsformerna i kammaren och diskuterar med gruppledarna. Syftet är att ge ledamöterna så bra förutsättningar som möjligt att föra ut sin politik och för att det ska vara lätt och intressant att följa debatterna.

Du träffar många människor vid dina besök och resor. Har något möte varit särskilt minnesvärt?

Många möten är minnesvärda! Men för att nämna några: I våras var jag på officiellt besök i Colombia och mötte president Santos, då mitt uppe i arbetet med fredsprocessen. Därför var det var extra glädjande att nyligen få välkomna honom till riksdagen som fredspristagare. Med Polens president Duda blev det både tillfälle att tala om EU:s framtidsfrågor och att spå vår egen framtid i den polska ceremonin Andrzejki.