Aktuellt

Riksdagen klar med statens budget för 2017

Publicerad: 16 december 2016 klockan 10.00

Den 16 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2017.

Sedlar i olika valörer

Mellan den 1 och 16 december har riksdagen beslutat om hur pengarna ska fördelas inom vart och ett av de 27 olika utgiftsområdena i statens budget. Foto: Jessica Gow / TT

I finansutskottets sammanställning Statens budget för 2017 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag.

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU10 Statens budget för 2017

Riksdagen sa den 23 november ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster som regeringen föreslagit i budgetpropositionen för 2017.

Mellan den 1 december och den 16 december har riksdagen sedan beslutat hur pengarna ska fördelas inom vart och ett av de 27 olika utgiftsområdena.

På sidan Debatter & beslut kan du läsa mer om alla budgetbeslut.

Debatter & beslut

Så här arbetar riksdagen med budgetförslagen

Budgetpropositionen är regeringens förslag till statens budget för nästa år. Regeringen föreslår hur mycket pengar som ska gå till exempelvis arbetsmarknadsåtgärder, polisen och järnvägen. Regeringen lämnar också förslag på en beräkning av statsbudgetens inkomster och förslag på nya och ändrade skatter.

I budgetpropositionen föreslår regeringen hur statens verksamheter ska skötas inom olika områden. Verksamheternas omfattning bestäms bland annat av hur mycket pengar som fördelas på de 27 utgiftsområdena och på de cirka 500 anslag som finns inom statsbudgeten. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Budgetpropositionen för 2017 på regeringens webbplats

Allmänna motionstiden

I samband med att budgetpropositionen lämnas till riksdagen pågår den allmänna motionstiden. Den allmänna motionstiden börjar normalt vid riksmötets början och slutar femton dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden 2016 slutade den 5 oktober.

Budgetförslag från partierna i opposition

Partierna i opposition redovisar i motioner sina motförslag till regeringens budgetförslag. De brukar lämna in särskilda ekonomisk-politiska motioner där de ger en samlad presentation av sina budgetalternativ.

Riksdagen tar först ställning till budgetens omfattning i stort, det vill säga utgiftsramarna och inkomstberäkningen. Det gjorde riksdagen den 23 november. Då sa riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2017 som regeringen lämnat i sin budgetproposition. Sedan har riksdagen beslutat om anslagen inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena, efter att riksdagens olika utskott behandlat anslagen under slutet av november och december.