Aktuellt

Ny uppförandekod för riksdagsledamöter

Publicerad: 16 december 2016 klockan 09.20

En uppförandekod för ledamöterna i Sveriges riksdag kommer att börja tillämpas den 1 januari 2017.

Koden har antagits av talmanspresidiet (talmannen och de tre vice talmännen) och partiernas gruppledare på samtliga ledamöters vägnar och behandlar bland annat jäv, det ekonomiska registret, mutor och gåvor.

En uppförandekod för ledamöterna i Sveriges riksdag(pdf, 713 kB)