Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 14 december 2016 klockan 09.36

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 december. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s handelssystem med utsläppsrätter och hållbar hantering av kemikalier.

Tid: Fredagen den 16 december klockan 09.40 (tiden uppdaterad)
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Miljörådet väntas diskutera utsläppsrätter och kemikalier

Miljöminister Karolina Skog (MP) och Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för miljö- och klimatfrågor den 19 december.

Vid mötet väntas rådet anta en allmän inriktning som gäller ett förslag från EU-kommissionen om att se över EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Förslaget innehåller ändringar i direktivet som ska främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar.

Rådet väntas anta slutsatser om hållbar kemikaliehantering. I utkastet till slutsatser uppmanas EU-kommissionen att agera för att få åtagandena i det sjunde allmänna miljöhandlingsprogrammet på plats.

Vid mötet väntas rådet också få information om

  • läget i förhandlingarna som gäller förslagen om ansvarsfördelningsförordning och förordningen om att inbegripa utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk
  • läget i förhandlingarna om det så kallade avfallspaketet
  • arbetet med den europeiska hållbarhetsagendan
  • förslag till ändringar av olika lagar på energiområdet
  • arbetet med att utvärdera EU:s naturvårdsdirektiv.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se