Aktuellt

Matkultur tema vid besök i Skåne

Publicerad: 13 december 2016 klockan 12.44

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besökte Skåne norra och östra den 12 december tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Anneli Hulthén.

Matkultur och livsmedelsnäring var tema för besöket. Andre vice talmannen och ledamöterna träffade företagare för diskussion om framtida utmaningar och om hur matproduktionen kan bidra till jobb och hållbar tillväxt. På programmet stod bland annat besök på företagen Åhus Grönt och Gårdsfisk i Tollarp.

De riksdagsledamöter som deltog var Tuve Skånberg (KD), Per-Ingvar Johnsson (C), Annelie Karlsson (S), Anette Åkesson (M), Per-Arne Håkansson (S) och Maria Malmer Stenergard (M).

Dagen avslutades med en middag dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen hade bjudits in. Andre vice talmannen och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm men talman Urban Ahlin har gjort om höstmiddagen till talmansbesök i landets olika valkretsar. Dessa besök sker på initiativ av talmannen och syftet är att ledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i regionens viktiga framtidsfrågor. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.