Aktuellt

Nej till regeringens förslag om rätt till att upplåta och överlåta försvarsmateriel

Publicerad: 1 december 2016 klockan 15.30

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att regeringen ska få rätt att under perioden 2017–2020 besluta om att upplåta och överlåta försvarsmateriel under vissa bestämda förutsättningar. S, MP och V vill i stället delvis säga ja till regeringens förslag.

Regeringen föreslår att regeringen ska få rätt att under 2017–2020 besluta om upplåtelse och överlåtelse av materiel. Enligt regeringens förslag ska rätten att besluta om detta gälla under förutsättning att materielen kan avvaras med hänsyn till Försvarsmaktens operativa förmåga och att det i övrigt är i linje med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet. Regeringen anser att export av delar av viss materiel betyder mycket för att kunna finansiera vidmakthållande av JAS 39 C/D med en högre operativ tillgänglighet och därmed en bättre ombeväpningsplan när Flygvapnet ska gå över till JAS 39 E. En majoritet i försvarsutskottet som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill att riksdagen säger nej till förslaget. Bakom utskottets förslag ligger en motion från Liberalerna.

Försvarsutskottet är i grunden positivt till att försvarsmateriel som Försvarsmakten kan avvara överlåts eller upplåts genom export. Det gäller särskilt ifråga om stridsflygförmågan, där nya användare av JAS 39 Gripen kan innebära en betydande ekonomisk avlastning. Utskottet välkomnar att regeringen inför en konkret exportaffär återkommer med en begäran om rätt att sälja materiel. Då kan de närmare konsekvenserna av en export bedömas i ett sammanhang.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens förslag till anslag för 2017 till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Utskottet säger ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar för utgiftsområdet.

S, MP och V vill att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att regeringens förslag framstår som väl motiverat men att det bör begränsas till ett ettårigt bemyndigande som endast gäller JAS 39 C/D. S, MP och V lägger mycket stor vikt vid att säkerställa den flygoperativa förmågan under ombeväpningsfasen från JAS 39 C/D till JAS 39 E. De anser ett större mått av förtroende för regeringen hade varit önskvärt för att möjliggöra den handlingsfrihet som hade krävts för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga under inriktningsperioden, begränsat till JAS 39 C/D. Att säga nej bidrar enligt dem till en lägre flygoperativ förmåga än nödvändigt under ombeväpningsfasen.

Kontaktperson för media

Maria Björkman, föredragande i försvarsutskottet, telefon 08-786 41 50, e-post maria.bjorkman@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 8 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

2016/17:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (publiceras den 5 december)