Aktuellt

Justitieutskottet vill ha fler lokala poliser och mer praktik i polisutbildningen

Publicerad: 1 december 2016 klockan 14.09

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar flera tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om rättsväsendet. Det handlar bland annat om fler områdes- och kommunpoliser, mer praktik i polisutbildningen och kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet. S, MP och V reserverar sig mot en del av de föreslagna tillkännagivandena.

Justitieutskottets förslag om sammanlagt åtta tillkännagivanden kom i samband med att utskottet sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelning av pengar till rättsväsendet.

Viktigt med lokalt förankrad polis

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser. Justitieutskottet anser att frågan är så viktig att det på nytt bör göras ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att uppnå målet om en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om fler områdespoliser och kommunpoliser och ett tillkännagivande om vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden.

Utskottet kritiskt till förslag till ny polisutbildning

Justitieutskottet är kritiskt till Polisutbildningsutredningens förslag till ny polisutbildning. Förslaget innehåller enligt utskottet för lite verksamhetsförlagd praktik. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om mer praktik i polisutbildningen.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tillkännagivanden till regeringen om

  • kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet
  • brott mot äldre
  • statistik om brott mot äldre
  • åtgärder mot bedrägeribrott

Förslaget om tillkännagivanden bygger på flera olika motioner från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig mot tre tillkännagivanden

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig och säger nej till förslagen om tillkännagivandena om mer praktik i polisutbildningen, brott mot äldre och åtgärder mot bedrägeribrott.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har inte deltagit i själva anslagsbeslutet, där utskottet sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelning av pengar till rättsväsendet. Dessa partier har lagt fram egna budgetmotioner.

Kontaktperson för media

Anders Bergene, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 53 82, e-post anders.bergene@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 7 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (publiceras 2 december)