Aktuellt

Ungdomsarbetslöshet, migration och säkerhetsläget viktiga frågor på Östersjökonferensen

Publicerad: 31 augusti 2016 klockan 13.17

Fem riksdagsledamöter deltog i den parlamentariska Östersjökonferensen den 28-30 augusti i Riga. Ledamöterna bidrog i arbetet med den resolution konferensen antog om aktuella utmaningar i regionen, bland annat ungdomsarbetslöshet, migration och säkerhetsläget.

Delegationen till Östersjökonferensen står i en trappa med flaggor i bakgrunden.

Riksdagsledamöter på plats vid Östersjökonferensen, från vänster Pyry Niemi (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Daniel Riazat (V), Suzanne Svensson (S) och Fredrik Christensson (C). Foto: Riksdagsförvaltningen

 

Årets Östersjökonferens, BSPC, arrangerades i Riga, Lettland. Det övergripande temat var utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Parlamentarikerna diskuterade bland annat kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad, arbetsplatsbaserat lärande, ungdomsarbetslöshet, kunskapsflykt och integration. Deltagarnas olika anföranden synliggjorde också de stora skillnaderna i förutsättningar mellan länderna.

– Det är tydligt hur olika våra uppfattningar, traditioner och förutsättningar är i regionen vad gäller arbetsmarknadsfrågor samtidigt som många av de utmaningar vi möter är desamma. Att utbyta goda erfarenheter och lära av varandra är därför oerhört värdefullt, konstaterade Pyry Niemi (S), ordförande för den svenska delegationen.

Ledamöterna bidrog i arbetet med resolutionen

Konferensen antog en resolution, dels om frågor som rörde det överordnade temat arbetsmarknad, dels om samarbetet i regionen generellt. Bland annat belystes den senaste tidens terroristattacker och behovet av gemensam terrorismbekämpning. Den svenska delegationen verkade här för att understryka betydelsen av att bekämpandet av terrorism alltid måste ske med respekt för internationella åtaganden om mänskliga fri- och rättigheter. En annan viktig fråga för den svenska delegationen var att inkludera asylrätten. Delegationen lyfte även fram samarbete och solidariskt ansvarstagande mellan länder i enlighet med internationella överenskommelser, detta i förhållande till illegal och oreglerad invandring.

Viktigt skapa goda och tillitsfulla relationer runt Östersjön

Under konferensens generaldebatt diskuterade parlamentarikerna situationen i Östersjöregionen och vilka förutsättningar för samarbete som finns i dag. I år var det Östersjökonferensens 25-årsjubileum och därför ingick även en särskilt session med återblick och framtidsvision för samarbetet. Precis som förra året uppmärksammade flera inlägg det försämrade säkerhetsläget i Östersjöregionen. Alla medlemsländer uppmanades att värna de fredliga och goda relationer som tidigare kännetecknat regionen och verka för en återgång till konstruktiv dialog med respekt för gemensamma internationella överenskommelser.

Som ett led i Vitrysslands önskan om att få observatörsstatus i BSPC var även en representant från Vitrysslands parlament inbjuden för att tala.

Östersjökonferensen samlade över 200 parlamentariker från elva nationella parlament, elva regionala parlament och fem självstyrande områden.

Dokument

Resolutionen på Östersjökonferensens webbplats

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter