Aktuellt

Utmaningar på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet i fokus på Östersjökonferens i Riga

Publicerad: 26 augusti 2016 klockan 09.18

25 år av parlamentariskt Östersjösamarbete uppmärksammas vid årets Östersjökonferens den 28-30 augusti. Det övergripande temat för mötet är utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.

Fem riksdagsledamöter deltar vid årets Östersjökonferens, som äger rum i Riga den 28-30 augusti. Under mötet förväntas deltagarna arbeta fram en resolution om åtgärder och ökat samarbete inom temaområdet utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Pyry Niemi (S) är den svenska delegationens ordförande.

Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad

Under rubriken "High Quality Education and Labour – The Future of the Baltic Sea Region" kommer årets Östersjökonferens att fokusera på situationen på arbetsmarknaden i regionen. Ett område som deltagarna ska diskutera är kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad, det vill säga hur utbildning kan anpassas för att möta arbetsmarknadens behov. Frågor som arbetsmarknadstrender och prognoser, mobiliteten på arbetsmarknaden, ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder kommer också att diskuteras.

Resolution kring aktuella frågeställningar

Konferensen förväntas arbeta fram och godkänna en resolution med rekommendationer kring aktuella frågeställningar riktad till EU, Östersjöstaternas råd och till medlemsländernas regeringar. Pyry Niemi (S) är den svenska delegationens representant i den kommitté som arbetar med resolutionstexten under konferensen.

25-årsjubileum för parlamentariskt samarbete kring Östersjön

Konferensen inleds traditionsenligt med en första session då samarbetet i Östersjöregionen diskuteras och dagsaktuella utmaningar lyfts fram. Vid årets konferens kommer även Östersjökonferensens 25-årsjubileum att uppmärksammas. Detta under rubriken "Baltic Sea Parliamentary Cooperation: Yesterday, Today, Tomorrow".

Om Östersjökonferensen

Vid de årliga Östersjökonferenserna diskuteras aktuella frågor och utmaningar som är av särskilt intresse för medlemsländerna och där ett stärkt samarbete mellan Östersjöländerna anses särskilt önskvärt. Representanter från elva nationella parlament, elva regionala parlament och fem parlamentariska organisationer runt Östersjön deltar. Andra externa organisationer från regionen som deltar är bland annat Östersjöstaternas råd (CBSS), HELCOM, Nordliga dimensionen partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) samt Baltic Development Forum. Östersjökonferensen hölls första gången 1991.

Östersjökonferensens webbplats

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter