Aktuellt

Säkerheten vid kortbetalning bör höjas

Publicerad: 7 april 2016 klockan 12.14

Finansutskottet anser att säkerheten bör ökas när det gäller kortbetalningar och vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta åtgärder. Enligt utskottet bör regeringen även föreslå en lagändring för att förhindra att det ges en inkorrekt kreditupplysning om näringsidkare.

Ett enigt finansutskott föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen som rör bank- och kreditupplysningsfrågor. Förslagen om tillkännagivande grundar sig i motionsförslag av M, C, L, KD.

Fler åtgärder för att öka säkerheten vid kortbetalning

Kontokortsbedrägerier är ett brott som har ökat under de senaste tio åren. Internetanvändningen ökar och det finns nu nya tekniska möjligheter. Finansutskottet konstaterar att det finns stora säkerhetsrisker vid kortbetalningar och att en rad olika åtgärder krävs. Bland annat krävs noggranna kontroller av identitet och id-handlingar samt att branschen har rätt utrustning för kontroll. Utskottet anser att det utöver detta även krävs fler åtgärder för att öka den tekniska säkerheten och vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Inkorrekt kreditupplysning behöver motverkas

Ett företag kan drabbas av att felaktigt hamna i kronofogdens betalningsregister, om företaget exempelvis har drabbats av bluffakturor som sedan har fört med sig inkassokrav och betalningsanmärkningar. Detta problem drabbar inte enskilda personer på samma sätt, eftersom information om betalningsanmärkningar först måste ha fastställts av en domstol eller en annan myndighet innan den ges ut, enligt kreditupplysningslagen.

Finansutskottet menar att konsekvenserna för en småföretagare av att hamna i betalningsregistret blir stora. Många företag väljer att betala i stället för att bestrida oriktiga betalningskrav eftersom de annars riskerar att hamna i kreditupplysningsföretagens listor på oriktig grund. Enlig utskottet bör lagreglerna för enskilda även gälla för näringsidkare och föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att ändra i lagen så att en betalningsförsummelse inte registreras hos kronofogden förrän den har fastställts.

Kontaktperson för media

Ann-Christin Johnreden, föredragande i finansutskottet, telefon: 08-786 62 88, e-post ann-christin.johnreden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Ärendet debatteras onsdagen den 13 april. Debatten sänds via webb-tv. Ärendet beslutas torsdagen den 14 april.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument