Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 6 april 2016 klockan 15.36

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 april. Ett par av de frågor som ska tas upp är förslag om nya EU-regler för insamling av data inom fiskesektorn samt förslag om förändring av reglerna om hur och var fiskare får fiska.

Tid: Fredagen den 8 april klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Jordbruks- och fiskerådet väntas diskutera datainsamling inom fiskesektorn

Statssekreteraren Elisabeth Backteman ska samråda med nämnden inför Jordbruks- och fiskerådets möte den 11 april. Vid rådets möte förväntas följande punkter tas upp:

  • Rådet väntas få en lägesrapport från ordförandeskapet rörande förhandlingarna om förslaget om ett uppdaterat ramverk för insamling av data inom fiskesektorn till stöd för vetenskapliga utlåtanden.
  • Rådet väntas få information från kommissionen om förslag som tekniska åtgärder som styr hur och var fiskare får fiska.
  • Rådet väntas diskutera hur jordbruket kan bidra till klimatarbetet inom EU. Diskussionen väntas även handla om hur jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning ska hanteras inom ramen för EU:s klimatramverk till 2030.
  • Kommissionen väntas informera rådet om marknadssituationen för frukt- grönt- mjölk- samt animaliesektorerna samt vidtagna och framtida stödåtgärder.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: