Aktuellt

Kulturpolitiken borde ta till vara det positiva sambandet mellan kultur och hälsa

Publicerad: 5 april 2016 klockan 16.17

Kultur kan bidra till bättre hälsa. Det menar kulturutskottet, som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att ta hänsyn till det positiva sambandet mellan kultur och hälsa i sin utformning av kulturpolitiken.

Kulturutskottet menar att kulturpolitiken kan bidra till en förbättring inom hälsoområdet, inte minst mot bakgrund av att sjukskrivning av bland annat psykisk ohälsa ökar.

Det finns också flera exempel i Sverige som har visat på positiva samband mellan kulturkonsumtion och hälsa. Bland annat visar två pilotstudier i Stockholms län att smärtpatienter som deltagit i olika kulturella aktiviteter har fått förbättrat hälsotillstånd.

Det är enligt utskottet viktigt att regeringen tar till vara den forskning och de goda erfarenheter som finns på området i utformningen av kulturpolitiken. Ett enigt kulturutskott föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen.

Kontaktperson för media

Maria Ljungkvist, föredragande, kulturutskottet, telefon 08-786 62 43, e-post maria.ljungkvist@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU10  (publiceras den 8 april)