Aktuellt

Försvarsutskottet vill att användningen av explosiva ämnen kartläggs

Publicerad: 5 april 2016 klockan 15.00

Användningen av explosiva ämnen i kriminellt syfte borde kartläggas och dessutom borde lagstiftningen kring handgranater ses över. Det anser försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen. S och MP reserverar sig mot förslaget.

Den brottsliga användningen av explosiva varor, som till exempel handgranater, har ökat. Det är mycket oroväckande enligt försvarsutskottet som vill att regeringen gör mer för att stoppa utvecklingen.

Explosiva ämnen i kriminella syften borde kartläggas

I november förra året startade regeringen en utredning som ska se över straffskalan i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Utredaren ska också se över Tullverkets befogenheter att stoppa explosiva varor när de kommer från ett annat EU-land. Utredningen ska slutredovisas i juni i år. Utskottet välkomnar utredningen men anser att det behövs en ännu mer övergripande översyn. Utskottet vill dels att lagstiftningen kring handgranater ses över och dels att användningen av explosiva ämnen i kriminella sammanhang kartläggs. Utskottet föreslår därför att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att genomföra detta.

S och MP håller inte med

Regeringspartierna säger nej till förslagen i en reservation. Partierna håller med om att det är oroväckande att den brottsliga användningen av explosiva varor ökar i samhället, men påpekar samtidigt att en utredning pågår. S och MP tycker därför inte att det finns anledning för utskottet att föreslå ytterligare åtgärder för tillfället.

Kontaktperson för media

Mats Lundström, föredragande, försvarsutskottet, telefon 08-786 57 56, e-post mats.lundstrom@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor (publiceras den 11 april)