Aktuellt

KU–utfrågningar om granskningsärenden (uppdaterad)

Publicerad: 4 april 2016 klockan 14.42

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU:s, granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning håller KU utfrågningar i april, med bland andra sju ministrar däribland statsminister Stefan Löfven (S).

Utskicket har uppdaterats den 6 april klockan 14:45 med information om ytterligare utfrågningar samt uppdaterad information om kontaktperson.

Öppna utfrågningar

Torsdag 7 april

Kl. 09.00 Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket och Ann-Sofie Atterbrand, enhetschef vid Trafikverket
Granskningsärende: Regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i driftstöd till flygplatser (dnr 212-2015/16)

Kl. 10.00 Utrikesminister Margot Wallström (S)
Granskningsärenden:

Observera att utfrågningen med Margot Wallström börjar som öppen i Skandiasalen och övergår till att bli sluten. Den förflyttas då till KU:s sessionssal (RÖ7-08) och är ej öppen för allmänhet eller media.

Torsdag 14 april

Kl. 09.00 F. d. migrationsminister Tobias Billström (M)
Granskningsärenden:

Måndag 18 april

Klockan 14.00 Infrastrukturminister Anna Johansson (S)
Granskningsärende: Regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i driftstöd till flygplatser (dnr 212-2015/16)

Klockan 15.30 Inrikes­minister Anders Ygeman (S)
Granskningsärende: Fråga om samråd med EU-nämnden angående Frontex (dnr 1238-2015/16)

Tisdag 19 april

Klockan 11.00 Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket
Granskningsärende: Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar (dnr 257-2015/16)

Klockan 12.00 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Granskningsärenden:

Torsdag 21 april

Klockan 9.00 Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Granskningsärende: Statsrådet Mikael Dambergs uttalande i en tidning (dnr 85-2015/16)

Sluten utfrågning

Torsdag 21 april

Klockan 10.00 F.d. utrikesminister Carl Bildt
Granskningsärende: Fråga om den tidigare regeringens agerande avseende samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd m.m. (dnr 1276-2015/16)

Öppna utfrågningar

Tisdag 26 april

Klockan 11.00 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Granskningsärende:
Försvarsminister Peter Hultqvists hantering av frågor kring ett radarsystem (dnr 1018-2015/16)

Klockan 12.00 F.d. infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Granskningsärende: Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar (dnr 257-2015/16)

Fredag 29 april

Klockan 9.00 Statsminister Stefan Löfven (S)
Granskningsärenden:

Plats

  • De öppna utfrågningarna 7–21 april hålls i Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.
  • De slutna utfrågningarna 7 och 21 april hålls i KU:s sessionssal (RÖ7-08).
  • Den öppna utfrågningen 26 april hålls i Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.
  • Den öppna utfrågningen 29 april hålls i Andrakammarsalen, ingång Riksplan.

Observera att de slutna utfrågningarna ej är öppna för allmänhet eller media. För ackrediterad media ges dock tillfälle att träffa ledamöter i anslutning till dessa sammanträden.

Webb-tv

De öppna utfrågningarna kan följas via riksdagens webb-tv.

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: