Aktuellt

Uppvaktning vid Hans Majestät Konungens 70-årsdag

Publicerad: 30 april 2016 klockan 14.12

Hans Majestät Konungen uppvaktades på 70-årsdagen av riksdag och regering.

Vid en mottagning på Slottet överlämnade talman Urban Ahlin och statsminister Stefan Löfven två gåvor från det svenska folket till statschefen.

– Den svenska skogen välkomnar, försörjer och härbärgerar. Den är öppen för alla. Med dessa ord och med dessa gåvor vill vi framföra våra gratulationer och samtidigt lyfta fram den svenska skogens betydelse, säger talman Urban Ahlin.

De två gåvorna består av en tallriksservis samt en glasservis och de ska användas vid statschefens representation. Svenskt hantverk och miljöhänsyn har varit i fokus vid framtagandet.

Formgivningen av tallrikarna har inspirerats av kungens miljö- och naturintresse, frågor som också är aktuella i samhällsdebatten. Tallrikarna är vita och pryds runt kanten av stiliserade träd i relief. De är formgivna av Daniel Hassila, Myra Industriell Design AB, och tillverkade vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Även designen av glasservisen har tagit sin utgångspunkt i naturen och för tanken till en tjärn i skogen. De är formgivna av Carina Seth Andersson och tillverkade vid Skrufs Glasbruk.

På gratulationskortet står följande text:

Till skogs
Det finns en ständig längtan till skogen, i både slott och koja. Den svenska skogen är ingen sluten plats dit somliga nekas tillträde. Istället välkomnar den alla att finna sin stig. Bland snår, trädtoppar och buskar finns en ro som gör oss gott. Det kan vara en handfull blåbär en tidig augustimorgon. Promenaden med vännen som har något viktiga att berätta. Eller hackspetten som påminner om att skogen är mångas hem.

Riksdagens och regeringens gåvor till statschefen hyllar den svenska skogen, som välkomnar, försörjer och härbärgerar. Och som vi alla har en skyldighet att värna och vårda.

Urban Ahlin, talman
Stefan Löfven, statsminister

Porslinstallrikar med träddekor
Tallriksservisen Tillsammans finns i två storlekar och är formgivna av Daniel Hassila. Han har tillsammans med kollegor på designföretaget Myra Industriell Design AB skapat tallrikarna och gett dem ett namn som öppnar sinnet för att se flera betydelser i dekoren: Olika individer som genom en linje hålls samman, träd i ett ekosystem som behöver varandra eller en utbredd krona med olika smyckesdetaljer. Företagets VD Stina Juhlin har varit projektledare för formgivningen.

Tallriksservisen formgiven av Daniel Hassila

Tallriksservisen formgiven av Daniel Hassila. Foto: Melker Dahlstrand


Tillverkningen är gjord vid Gustavsbergs Porslinsfabrik, som är Sveriges enda tillverkare av porslin. Varje tallrik är unik eftersom tillverkningen sker under hantverksmässiga former och med stor hänsyn till miljön. Tallrikarna är i äkta benporslin, vilket är det mest kanthållfasta materialet.

Daniel Hassila är utbildad inom design och industridesign i Kalmar och Göteborg. Han är anställd som designer på Myra Industriell Design AB.

Glas i miljökristall
Gåvan består av en servis med fyra olika sorters glas formgivna av Carina Seth Andersson. Alla glasen har en tydlig låg rundhet som för tankarna till en tjärn mitt i skogen - den tjärn som ibland är mörk och outgrundlig, för att i nästa ögonblick när solen lyser vara klar och inbjudande. Det finns ingen kulör i glaset, istället blir drycken kulören som ger glaset uttryck och förtydligar formen.

Detalj av glasservisen med kungaparets dubbelmonogram

Detalj av glasservisen med kungaparets dubbelmonogram. Foto: Melker Dahlstrand


Glasen är blåsta på Skrufs Glasbruk i miljökristall, vilket innebär ett helt blyfritt glas. Glasbruket satsar på det genuina hantverket och alla produkter i sortimentet är tillverkade i Skruv.

Carina Seth Andersson är utbildad vid Konstfack i Stockholm och har medverkat i många utställningar i såväl Sverige som utomlands. Hon har haft flera offentliga utsmyckningsuppdrag. 

Pressmeddelande: Uppvaktning vid H.M. Konungens 70-årsdag