Aktuellt

Viktiga frågor om jakt och vilt bör utredas

Publicerad: 28 april 2016 klockan 12.46

Regeringen bör skapa en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning samt se till att vissa viktiga frågor i den nedlagda Jaktlagsutredningen utreds. Det här är uppdrag som regeringen fått tidigare av riksdagen. Nu föreslår miljö- och jordbruksutskottet att regeringen ska uppmanas att genomföra de tidigare gjorda tillkännagivandena. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att regeringen snarast bör genomföra de tillkännagivanden som riksdagen har beslutat om i fråga om jakt och viltvård i mars 2015. Det handlar dels om att utreda frågan om en myndighet för jakt- och viltförvaltning och dels om att återuppta vissa av Jaktlagsutredningens frågor.

Regeringen fick uppdrag efter nedlagd jaktlagsutredning

I februari 2015 beslutade regeringen att lägga ner den så kallade Jaktlagsutredningen. Då hade utredningen inte slutredovisat alla delar, det vill säga slutfört arbetet. I mars samma år gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att vissa frågor i Jaktlagsutredningen borde utredas. Dessa frågor var:

  • samernas rätt att jaga – den så kallade dubbla jakträtten
  • rätt till jakt efter småvilt på vissa områden i Jämtlands län samt Västerbottens och Norrbottens län - den så kallade fjälljakten
  • jakt på allmänt vatten
  • jakt i Sveriges ekonomiska zon
  • förvaltning av säl
  • jakt på kronhjort
  • regelförenklingar i fråga om viltvårdsområden
  • allmän regelförenkling.

Samtidigt gjordes ett tillkännagivande om att regeringen bör skapa en ny myndighet jakt- och viltförvaltning.

Tidigare tillkännagivanden från riksdagen bör genomföras

Miljö- och jordbruksutskottet anser att de här frågorna i Jaktlagsutredningen är viktiga och bör utredas. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att snarast genomföra de tidigare gjorda tillkännagivandena. Frågorna ska utredas senast under 2016.

Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag av C, M, FP, KD. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget. Partierna hänvisar till att regeringen redan arbetar med frågorna och bland annat har gett Naturvårdsverket vissa uppdrag. Regeringen har också tagit fram ett förslag till ändring i rennäringsförordningen. Frågan om en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning är något som kräver ytterligare en analys och bereds inom regeringen.

Kontaktperson för media

Linnea Rosenlöf, föredragande i miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08- 786 63 33, e-post linnea.rosenlof@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU19 (publiceras den 6 maj)