Aktuellt

Regeringen bör se över förslag om bland annat skolavslutningar, idrott och 10-årig grundskola

Publicerad: 28 april 2016 klockan 15.41

Utbildningsutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att se över sammanlagt fem frågor som gäller skolan. Det handlar om skolavslutningar, idrott och hälsa, 10-årig grundskola, digitalt lärarlyft och digitala nationella prov. S, MP och V säger nej till utskottets förslag.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om skolan:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, i samband med skolavslutningar och andra traditionella högtider. Exempelvis ska det vara möjligt att använda kyrkor och andra religiösa lokaler vid skolavslutningar.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar. Det motsvarar en ökning av ämnet med 20 procent.
  • Regeringen bör arbeta fram ett förslag om tioårig grundskola och vidareutbildning av förskolelärare så att de kan bli behöriga att undervisa i den nya tioåriga grundskolan.
  • Regeringen bör utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft. I uppdraget bör det ingå att se över vidareutbildning i digitala verktyg, hur moderna verktyg kan användas för att nå uppsatta mål samt hur lärare ska kunna använda digitala verktyg i undervisningen.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att införa digitala nationella prov med rättning av utomstående, nationella examinatorer. Detta som ett led i att öka likvärdigheten i bedömningen av nationella prov.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner som har lagts fram av M, C, L och KD. Bakom förslagen till tillkännagivanden står en utskottsmajoritet som består av M, SD, C, L och KD.

S, MP och V säger nej till förslagen

S, MP och V säger i reservationer nej till förslagen om tillkännagivanden. Partierna anser inte att det behövs några uppmaningar till regeringen i de här frågorna.

Kontaktperson för media

Catarina Molin, föredragande i utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 48, e-post catarina.molin@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14 Skolväsendet (publiceras den 29 april)