Aktuellt

Ja till svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Publicerad: 28 april 2016 klockan 15.00

Ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskott vill att riksdagen säger ja till att Sverige ska delta i den pågående FN-insatsen i Mali. Samtidigt vill utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att slå fast mål för att kunna utvärdera insatsen och att ta initiativ för att se till att det svenska förbandet har tillräcklig medicinsk evakueringsförmåga.

FN:s säkerhetsråd slog 2012 fast att situationen i Mali utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Året efter upprättades en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, en insats som sedan har förlängts. I Sverige fattade regering och riksdag under 2014 beslut om att Sverige skulle delta i FN-insatsen i Mali, efter att ha fått en förfrågan från FN. Sveriges deltagande förlängdes sedan 2015.

Nu föreslår ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskott att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att Sveriges deltagande i FN-insatsen i Mali ska förlängas ytterligare. Enligt förslaget ska Sverige fram till halvårsskiftet 2017 delta med en väpnad styrka på högst 470 personer i den pågående FN-insatsen i Mali. Förslaget gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.

Utskottet föreslår två uppmaningar till regeringen

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vill också att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör formulera tydliga mål för det svenska deltagande i FN-insatsen som gör det möjligt att i efterhand utvärdera den och se om målen uppfylldes. Detta skulle ge viktig kunskap inför framtida insatser, anser utskottet.
  • Det finns en brist på helikoptrar som kan användas i mörker vid FN-insatsen i Mali. Försvarsmakten har utfört åtgärder för att kompensera för detta, men problem med att verka i mörker finns kvar. Därför vill utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ta initiativ så att den medicinska evakueringsförmågan är tillräcklig dygnet runt för den svenska styrkan i Mali.

Det är ett enigt utskott som står bakom även förslagen om tillkännagivanden, som kommer från en motion av M, C, L och KD.

SD reserverar sig

SD är positivt till att Sverige deltar i FN-insatsen, men har vissa invändningar mot utskottets förslag i en reservation. Partiet anser att Sverige inte har ett tillräckligt försvar, samtidigt som det säkerhetspolitiska läget i Europa är osäkert. Därför är det inte läge för ytterligare påfrestningar i försvarsbudgeten. SD anser därför att regeringen bör öka resurserna till försvaret eller åtminstone skjuta till extra medel för att kompensera för insatsen i Mali. SD anser också att Sverige bör förstärka de humanitära insatserna och öka biståndet till området.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande i utrikesutskottet, telefon: 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 12 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UföU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (publiceras den 29 april)