Aktuellt

Aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande

Publicerad: 26 april 2016 klockan 15.19

Den 29 april klockan 9 hölls en aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande. Finansminister Magdalena Andersson (S) deltar.

Svenska sedlar i olika valörer

Foto: Jessica Gow/TT

Debatten hölls på begäran av Vänsterpartiet och en företrädare för partiet kommer att inleda debatten. I debatten medverkade en företrädare för varje parti. Socialdemokraterna företräds av finansminister Magdalena Andersson (S).

Ett parti kan begära att riksdagen ska debattera en viss fråga som är aktuell. Talmannen beslutar om och när den aktuella debatten ska ske efter samråd med alla partiernas gruppledare. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.