Aktuellt

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats ska fortsätta utvecklas

Publicerad: 21 april 2016 klockan 11.59

Regeringen bör verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats. Det anser trafikutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V säger nej till förslaget.

Regeringen tillsatte i slutet av år 2014 en samordnare som skulle se över framtiden för Bromma flygplats. Bland annat ingick det i uppdraget att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet på annat håll i Stockholmsregionen och att använda marken där Bromma flygplats ligger till bostäder.

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen i ett tillkännagivande att inte tillsätta någon utredning om att avveckla citynära flygplatser. Riksdagen har även uppmanat regeringen att agera för att Bromma flygplats inte ska läggas ned.

Trafikutskottet uttalar nu att Bromma flygplats är viktig både för tillgängligheten i Stockholmsregionen och övriga landet. Stockholms flygplatser har inte tillräcklig kapacitet och Bromma flygplats funktion som nav för inrikesflyget kan avlasta Arlanda, som då i större utsträckning kan fungera som utrikesflygplats. Utskottet betonar att Bromma flygplats behövs. Därför anser utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande bör uppmana regeringen att verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats.

Förslaget om tillkännagivande gällande Bromma flygplats kommer från motioner från Moderaterna och Kristdemokraterna. Bakom förslaget till tillkännagivande står en utskottsmajoritet som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Trafikutskottets förslag om tillkännagivande lades fram när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2015 om luftfartsfrågor.

S, MP och V säger nej

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget i två reservationer. S och MP skriver i en gemensam reservation att arbete pågår med den rapport som den statliga samordnaren har lämnat. Olika intressenter och berörda kommer att få framföra sina synpunkter om flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet. Det arbetet bör inte föregripas och därmed behövs inget tillkännagivande från riksdagen i nuläget.

V anser att det behövs mer hållbara resor och att den statliga samordnarens utredning utgår ifrån en alltför stor andel flygresor. Samtidigt är bostadsbristen stor och det råder brist på mark som kan bebyggas. Bromma flygplats bör därför avvecklas, området stadsutvecklas och satsningar göras på tåg och sjöfart, skriver partiet.

Kontaktperson för media

Cecilia Forsberg, föredragande i trafikutskottet, telefon: 08-786 53 40, e-post cecilia.forsberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor (publiceras den 6 maj)