Aktuellt

Synnedsatta bör kunna rösta utan att avslöja sitt personval

Publicerad: 15 april 2016 klockan 09.18

För att personer med synnedsättning ska kunna personrösta i vallokalerna måste de ha hjälp med att kryssa för sin kandidat på valsedeln. Då tvingas de avslöja vem och vad de röstar på. Konstitutionsutskottet, KU, vill se en lösning på det här problemet så snart som möjligt och senast till valet 2022. KU föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

KU betonar problemet med att personer med synnedsättning inte kan rösta i vallokalerna utan hjälp. För att personer med synnedsättning ska kunna personrösta på en kandidat måste de be om hjälp med att markera sitt val på valsedeln. Då tvingas de röja sin valhemlighet för den som hjälper till. Röstmottagare har visserligen tystnadsplikt men synnedsatta ska kunna personrösta utan att tvingas röja valhemligheten för någon, anser KU. Ambitionen bör vara att en fullgod lösning ska finnas på plats så snart som möjligt, dock senast inför valet 2022. KU föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att låta ta fram en sådan lösning.

KU står enigt bakom förslaget som innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Folkpartiet, numera Liberalerna.

Kontaktperson för media

Katarina Delin, föredragande, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 43 26, e-post katarina.delin@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 20 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottet ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU14 Vallagsfrågor