Aktuellt

Regeringen bör pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter

Publicerad: 14 april 2016 klockan 14.01

Ett enigt näringsutskott vill att regeringen prövar om det går att omlokalisera statliga myndigheter från större städer till landsbygden och menar att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om detta.

Näringsutskottet anser att det ska vara en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken att omlokalisera statliga arbetstillfällen från större städer till landsbygden. Nya myndigheter och verk ska i större utsträckning förläggas till landsbygden och flytt av statliga jobb från landsbygd till storstäder bör förhindras.

Med dagens tekniska utveckling finns det goda möjligheter att placera statliga arbetstillfällen utanför storstäderna. Det är, enligt utskottet, viktigt att myndigheter finns där människor bor och verkar. Omlokalisering av myndigheter bör dock vara ett långsiktigt mål och ske som ett komplement till att nyetableringar görs på orter på landsbygden.

Riksdagen har tagit ställning tidigare

Riksdagen har tidigare tagit ställning för att statliga arbetstillfällen i större utsträckning bör förläggas till landsbygden. Ett enigt näringsutskott vill att riksdagen påminner regeringen om var riksdagen står i denna fråga och riktar ett tillkännagivande till regeringen om att den ska pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter.

Förslag om omlokalisering av statliga myndigheter finns i flera motioner från S, M, SD, C, L och KD. Näringsutskottets förslag om tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner om regional tillväxt från den allmänna motionstiden 2015.

Kontaktperson för media

Christina Ribbhagen, föredragande i näringsutskottet, telefon: 08-786 44 15, e-post christina.ribbhagen@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 20 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument