Aktuellt

KU vill att riksdagens EU-arbete utreds

Publicerad: 14 april 2016 klockan 15.39

Riksdagens arbete med EU-frågor bör ses över. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen uppmanar riksdagsstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk kommitté.

Sveriges medlemskap i EU innebär att riksdagen överlåtit en del av sin beslutanderätt till EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU men måste informera och förankra sitt agerande i EU hos riksdagen. Tanken är att riksdagen, som folkets främsta företrädare, ska ha inflytande i de ståndpunkter som Sverige ska ha i EU. Utgångspunkten för den här samverkan mellan riksdag och regering är att Sveriges intresse i EU tillgodoses på bästa sätt.

Konstitutionsutskottet anser att formerna för riksdagens arbete med EU-frågor kontinuerligt bör utvärderas. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-frågor. I uppdraget ingår att se över hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Bragsjö, föredragande, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 18, e-post ann-charlotte.bragsjo@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 20 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottet ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU16 Författningsfrågor (publiceras den 15 april)