Aktuellt

Finansutskottet vill att statliga myndigheter lokaliseras utanför Stockholms innerstad

Publicerad: 14 april 2016 klockan 13.01

Finansutskottet anser att regeringen ska se till att statliga myndigheter placeras i förorten och utanför Stockholms innerstads dyraste områden. Utskottet föreslår också att regeringen ska arbeta för att tillgängliggöra öppna data samt öka och effektivisera myndigheternas e-tjänster.

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen tre uppdrag, det vill säga gör tre tillkännagivanden till regeringen, inom området statlig förvaltning.

Lokalisering av myndigheter

Myndigheter får i dag i hög grad själva bestämma var organisationen ska vara placerad. Finansutskottet tycker att statliga myndigheter bör föregå med gott exempel när det gäller exempelvis lokalisering. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se till att statliga myndigheter placeras i förorter och lägen utanför de dyraste områdena i Stockholms innerstad. Det bör även prövas om myndigheten kan lokaliseras till andra delar av landet.

När det gäller myndigheter i Stockholmsområdet bör ytterstadsområden vara förstahandsalternativet eftersom hyresnivån är lägre, men också för att det bidrar till jobb och en mer dynamisk stadsmiljö i dessa områden. Förslaget grundar sig i en motion av Kristdemokraterna.

Stora vinster med att göra öppen information digital

Svensk tillväxt blir alltmer beroende av den digitala utvecklingen och möjligheterna till digital innovation. Samtidigt har de statliga myndigheterna en stor mängd information som kan vara av värde för dem som vill ta fram nya digitala tjänster och produkter. Att denna data görs öppen och tillgänglig, skulle enligt finansutskottet kunna skapa ekonomiska värden för staten, öka effektiviteten och ge bättre service till medborgarna.

Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten av de statliga myndigheternas öppna data. Offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data ska också tillgängliggöras.

Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Myndigheterna bör öka och samordna utvecklingen av e-tjänster

Finansutskottet anser även att myndigheternas arbete blir mer effektivt om de bedriver gemensamma e-förvaltningsprojekt. Regeringen bör därför se till att myndigheterna samordnar och samverkar över myndighetsgränserna i sådana projekt, samt säkerställa att de lägger ett ökat fokus på att ta fram fler e-tjänster. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om detta.

Utskottet säger därmed ja till ett motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Katarina Stenmark, föredragande, finansutskottet, telefon 08-786 786 42 72, e-post katarina.stenmark@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 20 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor (publiceras den 15 april)