Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 13 april 2016 klockan 14.55

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 april. Några av de frågor som ska diskuteras är utvecklingen i Libyen, hybridhot samt IT-system för säkra gränser och paketet för smarta gränser.

Tid: Fredagen den 15 april klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för utrikesfrågor väntas diskutera utvecklingen i Libyen

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikesfrågor den 18 april. Vid mötet väntas rådet diskutera utvecklingen i Libyen med fokus den politiska och säkerhetsrelaterade utvecklingen. Rådet förväntas anta slutsatser.

Rådet väntas också

  • diskutera externa aspekter av migration, inklusive flyktingsituationen i Europa, kopplat till kommande högnivåmöten i FN:s regi
  • föra en diskussion om EU:s regionala strategi för Syrien, Irak och Daish
  • diskutera förberedelserna inför ministermötet i Östliga Partnerskapet, samt situationen i de sex partnerländerna.

Diskussion om hybridhot väntas i rådet för utrikesfrågor

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikesfrågor den 19 april. Vid mötet väntas försvarsministrarna diskutera så kallade hybridhot, ett samlingsbegrepp för alla de hot och utmaningar som länder möter i dagens säkerhetspolitiska situation. I april presenterade den europeiska utrikestjänsten, EEAS, och EU-kommissionen ett gemensamt ramverk om hybridhot. Rådet väntas diskutera den gemensamma ramen samt anta slutsatser.

Rådet väntas också diskutera konceptet för kapacitetsbyggande till stöd för säkerhet och utveckling.

Debatt om säkerhet och gränser i rådet för rättsliga- och inrikesfrågor

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga- och inrikesfrågor den 21 april.

Vid mötet väntas rådet diskutera det så kallade paketet för smarta gränser. Paketet är ett förslag från EU-kommissionen om att införa ett in- och utresesystem för tredjelandsmedborgare samt förslag om ändringar i EU:s gränskodex.

Rådet väntas också debattera kommissionens meddelande om kraftfullare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet, som bättre ska stödja skyddet av de yttre gränserna och den inre säkerheten. En nyckelåtgärd anses vara att länka samman de informationssystem som i dag används av olika myndigheter så att de blir "interoperabla".

Vid mötet väntas rådet också:

  • eventuellt diskutera en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet
  • få en lägesrapport om förhandlingarna om förslaget om europeisk gräns- och kustbevakning
  • diskutera den nuvarande situationen på migrationsområdet, göra en uppföljning av Europeiska rådets möte 17–18 mars samt diskutera kommande åtgärder
  • diskutera frågan om systematisk datamatning och konsekvent användning av europeiska och internationella databaser.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: