Aktuellt

KU vill påskynda lagförslag om privatanställdas rätt till meddelarskydd

Publicerad: 12 april 2016 klockan 15.26

Anställda på privata skolor, sjukhus och äldreboenden borde ha samma meddelarskydd som offentligt anställd personal om verksamheten finansieras med skattemedel. Det anser konstitutionsutskottet, KU. En utredning som redan föreslagit detta är under arbete på Regeringskansliet och KU föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att så snart som möjligt komma med ett lagförslag om det här.

En anställd på exempelvis en kommunal skola eller ett äldreboende har rätt att berätta för media om missförhållanden på arbetsplatsen utan att straffas för det. Hon eller han har också rätt att vara anonym och chefen på arbetsplatsen får inte efterforska vem som har berättat om missförhållandet. Det är vad det så kallade meddelarskyddet innebär och det här skyddet regleras i våra grundlagar.

De som jobbar på privata företag har inte samma rätt, även om företaget finansieras genom skattemedel.

Ett lagförslag bör lämnas så snart som möjligt

En utredning föreslog 2013 att meddelarskyddet borde utvidgas till att även gälla privatanställda inom verksamheter som finansieras genom skatter. Utredaren menade att detta främst bör gälla för de som jobbar inom skola, vård och omsorg. Att de anställda kunde rapportera om missförhållanden inom dessa områden upplevdes som mycket viktigt.

Utredningen bereds just nu i Regeringskansliet. Utskottet tycker dock att regeringen nu bör snabba på arbetet. KU föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett lagförslag om det här.

KU är enigt och ståndpunkten innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Kristina Örtenhed, föredragande, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 21, e-post kristina.ortenhed@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 20 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor (publiceras den 14 april)