Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 9 september 2015 klockan 09.50

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 11 september. Några av de frågor som ska diskuteras är kommissionens arbetsprogram, migrationsfrågor och klimatkonferensen COP21.

Tid: Fredagen den 11 september klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Allmänna frågor

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 14 september.

Vid mötet väntas rådet diskutera kommissionens arbetsprogram som innehåller politiska prioriteringar samt de initiativ som kommissionen avser presentera under det kommande året.

Rättsliga och inrikes frågor

Justitieminister Morgan Johansson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 14 september.

Ministrarna väntas diskutera det fortsatta arbetet med migrationsfrågor på ett extrainsatt RIF-råd, som ordförandeskapet kallade till i ljuset av den senaste tidens olyckor och inströmning via särskilt Västra Balkan.

Miljöfrågor

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för miljöfrågor den 18 september.

Vid mötet väntas rådet diskutera förberedelserna inför och anta slutsatser om klimatkonferensen COP21/CMP11 i december i Paris.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: